Tentoonstelling StadBuitenStad tot 7/6

Datum: 

27.02.2015, 14:00 tot 07.06.2015, 18:00

Locatie: 

deSingel internationale kunstcampus

De stad wint aan populariteit, maar niet iedereen kan of wil in de binnenstad wonen. Velen opteren voor de stedelijke buitenwijken - de ‘StadBuitenStad’.  Die zijn goed bereikbaar, hebben een ruim woningaanbod, liggen vlakbij scholen en winkels en  zijn groener. Voor veel Europese steden zijn het deze wijken - buiten de stadskern maar binnen de rand - die de sleutel voor de ontwikkeling van een gebalanceerd woningaanbod bieden.

De ‘StadBuitenStad’ is lang terra incognita gebleven: stadsplanners en -vernieuwers hebben zich lange tijd voornamelijk op het centrum en de 19de-eeuwse wijken geconcentreerd. De tentoonstelling ‘StadBuitenStad’ laat aan de hand van een aantal onderzoeken en ontwerpen het bijzonder potentieel zien dat in deze stedelijke buitenwijken verscholen ligt.

Een aantal projecten schetsen hoe de ruimtelijke diversiteit van groengebieden en woonwijken verder ontwikkeld kan worden en hoe we het publieke domein kunnen herdenken en vormgeven. De tentoonstelling is echter meer dan louter een presentatie. Ze exploreert de randen van de stad: oude buitenplaatsen, tuinwijken, winkelcentra en verdichte bedrijventerreinen die de ‘StadBuitenStad’ in Europa kenmerken. En ze zoekt een nieuwe identiteit voor de voorstad: ontspannen en stedelijk tegelijk.

‘StadBuitenStad’ toont ook de resultaten van Labo XX, een onderzoekslaboratorium van de stad Antwerpen waarin concepten voor de 20ste-eeuwse gordel, het gebied buiten de singel en de ring, worden ontwikkeld. Op vraag van de stad onderzochten vier onderzoeksteams hoe de woon-, werk- en groengebieden in de toekomst verder verdicht en vernieuwd kunnen worden. En hoe mobiliteit en bedrijvigheid deel kunnen uitmaken van een veelzijdige, dynamische en leefbare stad.

Vernissage

Openingslezing op donderdag 26 februari 2015 in de Blauwe zaal om 20 uur.
Deze openingslezing is gratis. Meer info

Opening gemist? Herbeluister hier


Rondleidingen in de tentoonstelling

Rondleidingen op zondagen 15 maart, 26 april, 10 mei 2015 om 14 uur,
kostprijs is 5 euro
reservering verplicht via tickets@desingel.be of +32 3 248 28 28
Een groepsrondleiding op afspraak is ook mogelijk, maximum 20 personen, 60 euro, reserveren via www.antwerpenaverechts.be

Randprogramma

Naast de lezingenreeks StadBuitenStad - De ontdekking van de voorsteden organiseren we i.s.m. Antwerpen Averechts ook nog rondleidingen en verkenningen in de stadsrand.

Praktisch

open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen
toegangsprijs: 5 euro
tickets te koop bij ingang tentoonstelling

coproductie tentoonstelling: Vlaams Architectuurinstituut, deSingel Internationale Kunstcampus
coproductie presentatie onderzoek Labo XX: Vlaams Architectuurinstituut en Stad Antwerpen
curatoren: Christoph Grafe (Vlaams Architectuurinstituut), Michiel Dehaene (Universiteit Gent) en Kristiaan Borret (Bouwmeester Maître Architecte voor het Brussels Gewest) 
curator en scenograaf: Jean Bernard Koeman

Datum: 

27.02.2015, 14:00 tot 07.06.2015, 18:00

Locatie: 

deSingel internationale kunstcampus

Organisator: 

Vlaams Architectuurinstituut en deSingel

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Info tel: 

+32 3 242 89 70

Info e-mail: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners