Press releases

Expo ‘Het huis. De mentor. Het archief’ geeft unieke inkijk in de wereld van architect Christian Kieckens.

30 JAAR ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN
DE WONDERJAREN IN MAQUETTES

Tentoonstelling ‘Verkavelingsverhalen’ stelt Vlaamse verkavelingscultuur in vraag

Het landschap verandert voortdurend, soms abrupt, soms onopgemerkt. Reeksen foto’s van eenzelfde plaats verspreid in de tijd maken zichtbaar wat geografische kaarten vaak niet kunnen.

In the work of noAarchitecten, in the course of time a seemingly intuitive design approach transforms into a true design strategy.

Bij noAarchitecten verwordt een schijnbaar intuïtieve ontwerphouding na verloop van tijd tot een echte ontwerpstrategie. Het collectief positioneert zich als subtiele verzoener tussen opdrachtgever, gebouw, opgave en toekomstige gebruiker.

The roots of the Architectural Review Flanders No. 11 are in our daily life. The selected projects for 'Embedded Architectures' are ambitious, self-aware, have a strong presence and have been designed with the utmost care.

Het Architectuurboek Vlaanderen N°11 staat midden in het dagelijkse leven. De geselecteerde projecten voor ‘Architectuur middenin’ zijn ambitieus, zelfbewust, nadrukkelijk aanwezig en met uiterste zorg ontworpen. Toch worden ze nooit ijdel.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub