Press releases

exposition du 14/6 au 12/7 - vernissage le 13/6 à 18u00 dans le cadre d'Asphalte - Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Place du Manège 1, Charleroi, + 32 71 31 12 12 - du mardi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 10h à 18h.

tentoonstelling van 14/6 tot en met 12/7 - vernissage op 13/6 om 18u00 - Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Place du Manège 1, Charleroi, + 32 71 31 12 12 - van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur en de eerste

Erfgoeddag CVAa - Foto Raphaël Verwilghen - Ontwerp campagnebeeld Griet Stellamans - (c) SABAM Belgium 2014

Wereldtentoonstellingen zijn bij uitstek momenten waarbij over de grenzen gekeken wordt.

RE:Work Brussel. Ruimte voor industrie, logistiek en groothandel in de stad, rond de vroegmarkt, Neder over Heembeek,

RE:Work toont het resultaat van een internationale masterclass waar 38 studenten uit Brussel, Barcelona, Manchester en Bordeaux aan meewerkten.
 

In the exhibition ‘Pasticcio – Continuity in European architecture’, the Flemish Architecture Institute and deSingel bring together a group of seven contemporary European architects who all work outside the mainstream.
De Universiteit Antwerpen faculteit Ontwerpwetenschappen en het Vlaams Architectuurinstituut bundelen opnieuw de krachten; onder de titel 'NL-VL RESET 2014' onderzoeken we hoe architecten in Nederland het vak van de architectuur herdenken tegen de ac
Met de tentoonstelling ‘Pasticcio - Continuïteit in de Europese architectuur' brengen het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel een groep van zeven hedendaagse Europese architecten samen die buiten de mainstream werken.
Poster Architecture Day 2013 (c) Arno Roncada

Is Flanders becoming one big park city? Do all urban gardens together match the power of a nature preserve? Are high-rises the best solution for the lack of affordable land for development? How can a factory be combined with a shopping district?

Campagnebeeld Dag van de Architectuur (c) Arno Roncada
Wordt Vlaanderen één grote parkstad? Hebben alle verkavelingstuinen samen de kracht van een natuurgebied? Is hoogbouw de beste oplossing voor het gebrek aan betaalbare bouwgrond? Hoe combineer je een fabriek met een winkelstraat?

The sixth edition of Architecture Day will focus on Flanders’ urbanised landscape. 

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub