SINT-AMANDSBERG

Cohousing Jean

De site van een voormalige champignonkwekerij in Sint-Amandsberg wordt een nieuwe heimat voor tien gezinnen. Een royale opening langs de Jean Béthunestraat doet je binnenkijken in het perceel. Vanuit dit perspectief wordt meteen de kracht van het ontwerp voelbaar. De woonvolumes organiseren zich tegen de flank van de bestaande gemene muren, zodat een grote zuid gerichte tuin mogelijk wordt die het binnengebied opwaardeert. Een configuratie die inzet op een gelijkwaardige relatie tot het groen, wat voor de bewonersgroep heel belangrijk bleek. Ontwerpmatig zet ECTV in op een aantal terugkerende elementen die de woningen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Emblematisch voor hun ontwerp is de typologie van de porch. Het creëert een ruimte die elke woning zich kan eigen maken, waar men een stoel kan buiten zetten, zonder daarbij de gemeenschappelijke tuin te domesticeren. Een transitieruimte die ontmoeting genereert en schaal biedt. Voor de meeste wooneenheden wordt uitgegaan van een zo open mogelijk leefverdiep, die in materialiteit gekenmerkt wordt door balken plafonds. Op het eerste verdiep bevinden zich de slaapkamers en natte cellen. Afhankelijk van de gewenste indeling per woning, verandert de positie en de oriëntatie van de balken plafonds. Tegelijk speelt de dispositie van de trap een organiserende rol. Het brengt licht binnen en zorgt voor natuurlijke nachtventilatie. Een collectieve werkplek, leefruimte, atelier, speelruimte, wasplaats, fietsenstalling voor 52 fietsen en 2 bakfietsen en een stelplaats voor 5 auto’s stonden op de verlangenlijst. Een groot deel organiseert zich achterin het perceel, waar een overdekte ruimte als hart van het gemeenschapsleven fungeert. Ondanks de grote opening die nodig was voor de brandweer, blijft de overdekte ruimte niet obsoleet. De grote overdekte ruimte aan de straat kan ingezet worden als groot werkatelier in open lucht, wat leven creëert aan de straatzijde.

Project details

More buildings from the same category: