School

Foto’s identificeren, bestuderen en documenteren gebouwen. Ze registreren de gebouwde omgeving en leggen een evoluerende, vergankelijke of intussen verdwenen realiteit vast. In de collectie van het Vlaams Architectuurinstituut neemt beeldmateriaal een belangrijke plaats in. Ze bestaat uit negatieven, dia’s, afdrukken en films, zowel in zwart-wit als in kleur.

Voor architectuurhistorici vormen foto’s een vanzelfsprekend en onmisbaar onderdeel van hun studie. Ze informeren over interessante momenten, zoals tentoonstellingen, beurzen, reizen of bijeenkomsten. Het medium kan ook artistiek ingezet worden, waarbij foto’s de architecturale kwaliteiten van een gebouw etaleren of op zichzelf kunstobjecten zijn.

School
"Onze collectie omvat een 15.000-tal foto’s, negatieven en dia’s."
‐ Wim Luyckx, collectiebeheerder

Collection Library

Would you like to consult an archive?

Monday to Friday: from 9am to 5pm
Preferably by appointment
Weekends and Holidays: Closed
Closed: 25.12.2023-31.12.2023


The archive can be visited in groups. Requests for this need to be made at least 3 weeks in advance via architectuurarchief@vai.be.


Plan your visit

Collection Online

Looking for a particular archive or item? Dive into our online inventory.


Go to our online collection (Dutch only)

More Archives

There's more than just the VAi collection. We assemble all this information for you in a seperate database. Take a look!


Architecture Archives Database