Henry van de Velde

De internationale artistieke en architecturale carrière van Henry van de Velde (1863-1957) beslaat bijna driekwart eeuw. Hij startte als schilder in de jaren 1880, werd gaandeweg architect en ontwerper, aanvankelijk in Brussel, vervolgens in Duitsland en Nederland. Na een omstreden terugkeer naar België in 1926 en zijn zogenaamde ‘tweede Belgische periode’, belandde Van de Velde tot slot in Zwitserland, waar hij een tiental jaar aan zijn mémoires werkte.

Enkele teksten van en over Van de Velde online

Léon Ploegaerts en Pierre Puttemans, 'L' Oeuvre Architecturale de Henry van de Velde', 1987.

Van de Velde in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl). 

Wandelgids Architecten/Brieven/Vrienden. Henry van de Velde, Huib Hoste, Raphaël Verwilghen - tentoonstelling in 2009.

Van de Velde en de Boekentoren: 'Een toren voor boeken', UGent, 1985.

Brievententoonstelling najaar 2013: Henry van de Velde. Brieven van architecten, CVAa - KBR - AML

Overzicht activiteiten 150 jaar Henry van de Velde: Henry van de Velde jaar 2013

Postcode: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners