Beleid

Steunmaatregelen

Verschillende overheden en organisaties verstrekken steun aan personen en organisaties die werkzaam zijn in de architectuurpraktijk of het architectuuronderzoek. Onder steunmaatregelen vallen subsidies, financieringsinstrumenten, adviesverlening en netwerking. Het VAi verstrekt advies over culturele steunmaatregelen gericht binnen de architectuursector. 
Lees meer
 

Beleidsdomeinen architectuur

Architectuur wordt gereguleerd en gestimuleerd vanuit verschillende beleidsdomeinen op verschillende beleidsniveaus. U vindt hier een overzicht op federaal, regionaal, provinciaal en niet-gouvernementeel niveau.
Lees meer

Architectuurcultuur is vliegwiel voor maatschappelijke innovatie - Ambitienota

11 Vlaamse en Brusselse culturele organisaties uit de architectuursector bundelen de krachten. Ze gaan resoluut voor méér. Meer publiek debat, meer visie, meer cultuurproductie, meer kennisontwikkeling en meer expertise-deling rond ruimtelijke vraagstukken. Kortom:  méér cultuur als vliegwiel voor maatschappelijke innovatie.
Meer weten
 

 

 

Nu wetenschappelijk bewezen: cultuur is goed voor u... en voor de gemeenschap

Wat zijn de echte meerwaarden verbonden aan cultuur? Is er harde evidentie voor positieve (neven)effecten op terreinen buiten de cultuurwereld zelf? Draagt cultuur bij tot fundamentele processen van socialisering en subjectivering, en zo ja : hoe dan wel? Om op al die vragen een antwoord te kunnen geven, brachten een 15-tal actoren uit de kunsten, het erfgoedveld en de sociaal-culturele sector het nodige budget samen voor een collectieve onderzoeksopdracht, met steun van de Vlaamse overheid. Een multidisciplinaire ploeg van sociologen, economen en psychologen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ging de uitdaging aan om rond bovenstaande vragen het kaf van het koren te scheiden.

Om de voornaamste inzichten uit het vuistdikke rapport breed te verspreiden, geven de opdrachtgevers ook een compact leesboekje uit van de hand van publicist Patrick De Rynck. Het boekje “De waarde van cultuur” wordt gratis gedistribueerd in een oplage van enkele duizenden exemplaren. Het uitgebreide onderzoeksrapport en de hiervan afgeleide reader “De waarde van cultuur” kunnen vanaf vandaag gratis worden gedownload op www.vlaanderen.be/cultuur en op de websites van de opdrachtgevers.
Rapport De waarde van cultuur
Leesboekje De waarde van cultuur

 

De Grote Architectenenquête, de resultaten deel 1 en 2

Nagenoeg alle architecten scholen zich bij, de opleiding vertoont serieuze lacunes en de architect is geïnteresseerd in de actuele architectuurcultuur,...  zijn enkele van de vaststellingen die de Grote Architectenenquête hebben opgeleverd. Conclusie van de architecten: het is een mooi beroep, maar met nogal wat schaduwkanten.
Lees meer

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners