Bevraging in het kader van het Architectuurboek Vlaanderen N°16

In het Architectuurboek Vlaanderen N°16 (2024) besteedt de redactieraad bijzondere aandacht aan het werkveld van architecten in Vlaanderen en Brussel. We willen met name ingaan op werkcondities en verloning, gender en diversiteit. In het kader daarvan verzamelen we graag de nodige informatie voor de projecten die in het boek verschijnen.

Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de projecten in het Architectuurboek Vlaanderen N°16 vragen we u om onderstaande vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer XX minuten in beslag

Projectgunning en -vergoeding

Open Oproep/WinVorm/Wedstrijd/Ontwerperspoule/Design-and-Build/...
bv. vergoeding voor uitwerking ontwerpvoorstel na een eerste selectieronde
in euro, excl. btw
In verhouding tot de bouwsom/forfaitiar/...
ja/nee (eventueel korte toelichting)

Bureausamenstelling

MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.

Verloningsbeleid

Richtlijnen Orde van Architecten/Interne loonschaal/...

Tot slot