De Peperbusse (St-Pieterstoren)
Copyright
FELIX & PARTNERS - OOSTENDE

De Peperbusse (St-Pieterstoren)

De Peperbusse is het enige, maar meest imposante deel van de oude Sint-Pieterskerk die in augustus 1896 reddeloos afbrandde. In 2008 startten architectenbureau Felix & Partners met een ingrijpende restauratie van dit monument.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2011.

Meer info:
- Meer over architectuur aan de kust uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
De Belgische kust, een architecturaal en stedenbouwkundig buitenbeentje? We vroegen het aan Marc Martens, architect/ruimtelijk planner, zaakvoerder van het bureau voor architectuur & planning (ba-p) en bezieler van de studie ‘(Beeld)kwaliteit aan de kust –tussen behoud en ontwikkeling’. Hij pleit voor een ruimtelijk ontwerp voor de gehele kustlijn. 'Er zou voor de kust een strategisch structuurplan moeten worden ontwikkeld, naar analogie met dat van Antwerpen.'
- De Peperbusse.

Projectdetails

ARCHITECT:
PERMALINK: