Groepswoningen Cadix, Antwerpen
Copyright
HAPPEL CORNELISSE VERHOEVEN - ANTWERPEN

Groepswoningen Cadix

Ten noorden van het stadscentrum van Antwerpen ligt de voormalige havenwijk Cadix. Deze stadsbuurt is ontstaan in de negentiende en begin twintigste eeuw en bestaat uit een heterogene blokstructuur van pakhuizen, depots, kazernes en rijwoningen. Midden in het gebied zijn twee hoekgebouwen en een poortgebouw ontworpen met in totaal zestig woningen, een parkeergarage en een kinderdagverblijf. Beide woonblokken liggen diametraal ten opzichte van elkaar en hebben een monolithische uitstraling om het hoekmotief binnen de wijk kracht bij te zetten. Het erkergebouw wordt uitgevoerd met een gele baksteen van Scheldeklei en speelt in op de streekeigen schippersarchitectuur van de wijk; een fenomeen waarbij eenvoudige havenbaronnen hun pakhuizen met goedkope, gele scheldestenen lieten bouwen omdat een rode, ijzerhoudende steen te kostbaar werd bevonden. Het gehele woongebouw wordt orthogonaal gemetseld met afgeschuinde erkerwangen in een loodrechte vertanding. Het naastgelegen poortgebouw geeft toegang tot een binnenhof waarbij de deuren en doorgangen worden gedetailleerd met lokale boogmotieven.

(tekst aangeleverd door het architectenbureau)

- Dit project is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°13. Dit is een mosterdfabriek.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Madrasstraat - Binnevaartstraat

2000 Antwerpen

België

DATUM VOLTOOID:

12-2017

PERMALINK:

Meer gebouwen