Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, Rumst
Copyright
BOVENBOUW ARCHITECTUUR - RUMST

Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs

De basis- en kleuterschool voor buitengewoon onderwijs Groenlaar in Rumst haalde een groot deel van haar kwaliteit uit het prachtige terrein waarop ze staat. Voor de uitbreiding in functie van de 150 nieuwe leerlingen moest een stuk grond ten noordoosten van het huidige schoolcomplex plaats maken. Bovenbouw Architectuur opteerde er dan ook voor het programma over twee bouwlagen te verdelen. Zo kon het perceel zo veel mogelijk gevrijwaard blijven en in de toekomst eventueel plaats bieden aan extra speelruimte, terwijl de nieuwbouw zelf compact kon worden gehouden met het oog op een zuinig energieverbruik.

Een eerste randvoorwaarde die zich aan een toekomstig nieuwbouwvolume stelde, heeft betrekking op de orthogonaliteit van het bestaande schoolgebouw. Anderzijds werd er vanuit het bouwterrein zelf een tweede richting opgelegd. Een derde randvoorwaarde werd gevormd door de as die langs de zuidgevel van het hoofdgebouw loopt. Bovenbouw koos ervoor het nieuwe gebouw hierop te enten en zo te verankeren in de compositie van het geheel. De klasjes werden, drie aan drie, gekoppeld aan een kleine polyvalente ruimte van waaruit ze ontsloten worden. Een maximaal flexibel plan werd bereikt met mobiele wanden. Heeft een klasgroep behoefte aan groter lokaal, dan kan ze zich de polyvalente middenzone toe-eigenen. Omdat de speelruimte binnen het programma grotendeels schuilt in de manier waarop de gevraagde ruimtes gekoppeld worden, is het de circulatieruimte die uitdrukking moet geven aan de specificiteit van de school, haar werking en haar gebruikers.


- Dit gebouw is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen editie 2014. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door het architectuurbureau.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Rozenlaan 40

2840 Rumst-Reet

België

DATUM VOLTOOID:

01-07-2013

PERMALINK:

Meer gebouwen