Petillon Ceuppens architecten en Schenk Hattori Architecture Atelier, Parkschool, Melle © Franziska Krieck
Copyright
PETILLON CEUPPENS ARCHITECTEN EN SCHENK HATTORI ARCHITECTURE ATELIER - MELLE

Parkschool

In een ruim bouwblok in Melle, te midden van een grijze massa individuele woningen die zich tussen twee spoorverbindingen vormde, bouwden Petillon Ceuppens architecten en Schenk Hattori Architecture Atelier een nieuwe kleuter- en basisschool. Die moest de oude school in de oude dorpskern (aan de andere kant van het spoor) vervangen, maar tegelijkertijd groen introduceren in het homogene woonweefsel. De aangewezen site heeft ruwweg de vorm van een kruis, begrensd door batterijen aan individuele kavels.

Het nieuwe schoolgebouw stelt zich compact op in het midden, waardoor zoveel mogelijk ruimte vrij blijft voor een park dat visueel en fysiek toegankelijk is voor de omwonenden. Tegelijkertijd schermt de school met deze positie twee speelplaatsen af in de doodlopende armen van het kruis (op een informeel paadje tussen twee lange woonpercelen na). In een andere arm, die wel tot aan de straat reikt, staat een sporthal parallel met het pad. De hal past in de gemeentelijke visie om de schoolinfrastructuur – en de investering – te delen met buitenschoolse activiteiten en het lokale verenigingsleven.

De trapsgewijze planopbouw en de zichtbare structuur nuanceren de impact van de compacte, maar toch stevige gebouwen op de site. Ze bieden aanknopingspunten voor de menselijke schaal en breken de visuele impact van de volumes in behapbare delen op. Rondom de hele school brengt een passerelle op de eerste verdieping een geleding aan. De passerelle volgt nauwgezet de getrapte omtrek van het gebouw, verbreedt een enkele keer tot de afmetingen van een buitenklas en maakt via twee trappen de directe aansluiting met de parkomgeving.

Ook binnenin breken de onderling verschoven ruimtes de reguliere zichtlijnen. De ruimtes tussen de klassen maken – gezien hun maatvoering, flexibel gebruik en de circulatiemogelijkheden buiten – resoluut komaf met het idee van de klassieke schoolgang. Op de bovenverdieping delen ruime hallen de basisschool op in drie clusters, om de leerlingen van daaruit meteen via de passerelle en de trappen naar buiten te leiden. Beneden zien we een tweedelige opdeling: aan de ene kant de centrale hal van de kleuterschool en aan de andere de refter en het onthaal, geflankeerd door de personeelsruimten. Op beide verdiepingen doorkruisen de tussenruimtes het gehele gebouw, van park- naar speelplaatszijde, onder de weloverwogen hoek die in de structuur ingebakken zit. Maar qua circulatie en gebruik hebben ze per verdieping een aangepaste rol, naargelang de omliggende ruimtes, binnen en buiten.

De school en de sportzaal zijn opgebouwd uit een beperkt maar zorgvuldig gekozen palet van materialen. De ruwe betonstenen muren, het kloeke houten schrijnwerk in rode tinten en de stalen balustrades voelen solide aan, maar zijn met zorg ontworpen en samengebracht. De vezelcementen golfplaten en zinken regenafvoer van de sportzaal blijken een subtiele knipoog naar het golvende dak en de messing afvoer van het schoolgebouw.

Het beperkte aantal bouwelementen legt de nadruk volledig op de kinderen en het gebruik. In hun samenstelling hebben de gebouwen elk een eigen karakter, maar delen ze een uitstraling die zorgvuldig balanceert tussen robuust en elegant. Ze wekken de indruk er voor lange tijd te staan, terwijl je het allemaal met relatief gemak ook weer uit elkaar zou kunnen halen.

- Petrus Kemme

Dit project is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°15. Allianties met de realiteit

Projectdetails

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Melle

LOCATIE:

Beekstraat 34

9090 Melle

België

DATUM VOLTOOID:

2021

PERMALINK:

Meer gebouwen