Ambassadeurs hedendaagse architectuur en de wederopbouw in de Westhoek

Datum: 

16.05.2009, 10:00 tot 17:00
20.06.2009, 11:00 tot 17:00
19.09.2009, 10:00 tot 17:00

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een 3-daagse lessenreeks Hedendaagse architectuur en de wederopbouw in de Westhoek voor gidsen, architecten, stedenbouwkundigen, cultuurfunctionarissen en andere geïnteresseerden.

Als gids of vanuit uw functie krijgt u tijdens uw activiteiten wellicht wel eens te maken met wederopbouwarchitectuur. De intensieve heropbouw na de Eerste Wereldoorlog bepaalt 90 jaar later nog steeds de aanblik van talrijke gemeenten langsheen de voormalige frontlijn. Hierin ligt trouwens ook voor een stuk de erfgoedwaarde en betekenis van deze architectuur voor de identiteit van de hele regio.
Om die gebouwen uit de wederopbouwperiode nu te laten voldoen aan nieuwe eisen inzake comfort, duurzaamheid en functionaliteit, wordt er doorlopend verbouwd en gesloopt. Dat daarbij vaak waardevolle gebouwen onherroepelijk verminkt raken of zelfs geheel verdwijnen, zal weinigen zijn ontgaan. Toch is het mogelijk om de noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen met het wederopbouwpatrimonium van de streek te verzoenen. Een doordachte en kwaliteitsvolle hedendaagse architectuuringreep kan in dat geval zelfs een belangrijke meerwaarde bieden.

U bent gids maar wilt graag uw rondleidingen beter stofferen met kennis over hedendaagse architectuur? U kent de problematiek van de wederopbouw, maar wilt graag meer informatie over de boeiende achtergrond van dit verhaal? U bent rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij hedendaagse architectuur en het wederopbouwerfgoed?

Tijdens de lessenreeks komen het verhaal van de wederopbouwarchitectuur en zijn actoren en het verband met de archieven en de recente geschiedenis aan bod.  Daarbij worden concrete suggesties gegeven om de specifieke waarde van de wederopbouwarchitectuur beter te kunnen inschatten. Ook krijgt u een overzicht van de hedendaagse architectuur in Vlaanderen/België teneinde deze problematiek in een groter geheel te plaatsen. Tenslotte is er een rondleiding met een aantal plaatsbezoeken waar concrete architecturale ingrepen worden toegelicht.

De lessen worden verzorgd door professionele lesgevers uit de architectuurwereld en erfgoedsector: Architectuurhistoricus Jeroen Cornilly, ir.arch.Tine Bulckaen en arch. David Schmitz–Labo S - UGent, dr. ir. arch. Sven Sterken - docent Sint-Lucas, arch. Henk De Smet - docent K.U. Leuven - De Smet & Vermeulen Architecten.

Programma

Dag 1
Zaterdag 16 mei 2009, 10-17u
Fractiezaal Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, 057/23 92 00
Theoretisch gedeelte
10u-12u30: Bouwen aan Wederopbouw. Architectuur in de Westhoek 1915-2050 Lesgever: Architectuurhistoricus Jeroen Cornilly
14u-17u: Omgaan met wederopbouwarchitectuur in de Westhoek
Lesgevers: ir.arch.Tine Bulckaen en arch. David Schmitz – Labo S - UGent

Dag 2
Zaterdag 20 juni 2009, 11-17u
Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide, 051/51 93 50
Theoretisch gedeelte
11u-13u: Hedendaagse architectuur in Vlaanderen/België
14u30- 17u: Hedendaagse architectuur in Vlaanderen/België
Lesgever: dr. ir. arch. Sven Sterken, docent Sint-Lucas

Dag 3
Zaterdag 19 september 2009, 10-17u
Afspraak aan Flanders Fields, Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper
Praktisch gedeelte Rondleiding en cases: historische achtergrond en hedendaagse architectuur aan de hand van concrete voorbeelden.
Lesgevers: arch. Henk De Smet - docent K.U. Leuven - De Smet & Vermeulen Architecten, ir. arch. Tine Bulckaen – Labo S - UGent

Inschrijvingen

De inschrijvingsprijs bedraagt €100 voor de 3 dagen. Elke deelnemer ontvangt, naast een syllabus, twee publicaties Jaarboek Architectuur in Vlaanderen 06-07 (editie 2008) en Bouwen aan Wederopbouw. Architectuur in de Westhoek 1915-2050. U betaalt via overschrijving op rekeningnummer 068-2347626-59 met vermelding van uw naam en ‘Bijscholing Ambassadeurs’. Reservatie is noodzakelijk, uiterlijk tegen 11 mei 2009.

Contactpersoon

Inschrijven en meer informatie bij Tine Verschaeve tine.verschaeve@vai.be
tel: +32 (0)3 242 89 74
fax: +32 (0)3 242 89 79
mob: +32(0)473 68 14 06

Dierenartspraktijk Architectuurburo Govaert & Vanhoutte - © Jean Godecharle

Datum: 

16.05.2009, 10:00 tot 17:00
20.06.2009, 11:00 tot 17:00
19.09.2009, 10:00 tot 17:00

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners