BWMSTR Label / Een nieuwe kijk op afval

Datum: 

22.02.2017, 14:00 tot 11.06.2017, 18:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus - Wandelgangen

In Een nieuwe kijk op afval gaan curatoren Carmen Van Maercke, Caterina Rosso en Julie Marin op zoek naar lokale alternatieven voor de huidige industriële afvalverwerking: “Alternatieve afvalverwerkingsmethodes kunnen de stedelijke omgeving herstructureren. We zien daarin een grote rol weggelegd voor de low impact supermarkt.”

Afval is overal. Hoewel we ermee omringd zijn en we steeds meer afval produceren, gaan we er erg onbewust mee om. In hun project  Een nieuwe kijk op afval onderzoeken de jonge architecten Carmen Van Maercke en Caterina Rosso, in samenwerking met de onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur van de KULeuven, hoe duurzamere stedelijke afvalstromen een alternatief kunnen vormen voor de bestaande, grootschalige industriële afvalverwerking. De 20ste -eeuwse gordel rond Antwerpen dient als testcase.

Van Maercke, Rosso en Marin onderzoeken in Een nieuwe kijk op afval hoe veel voorkomende plekken in het stedelijk weefsel kunnen bijdragen tot een nieuwe afvalcultuur. Supermarkten kunnen daarbij een grote rol opnemen in het herleiden van de grote afvalstromen. “Om duurzamere handels- en productiepraktijken te genereren, werkten we tijdens een ontwerpworkshop scenario’s uit voor een low impact supermarkt die mogelijke synergieën met de stedelijke omgeving ten volle benut.”

Opening & Pecha Kucha 
Dinsdag 21 februari 2017 opende de tentoonstelling met een Pecha Kucha over transitie-initiatieven rond circulaire economie in Antwerpen en andere steden.

met volgende sprekers:

  • Carmen Van Maercke, Caterina Rosso, Julie Marin (BWMSTR Label 009, Afval maakt de stad)
  • Lieve Custers (Buro Boris) & David Dooghe (David Dooghe, urban designer_architect)
  • Nathalie Snauwaert (vzw Het Spilvarken)
  • Leen Beyers (MAS Antwerpen)
  • Hilde Carens-Van Gils (Colruytgroup)
  • Elmar Willems (OVAM)


moderator: Liesl Vanautgaerden (Programmadirecteur Gebiedsontwikkeling Ruimte Vlaanderen)

Herbekijk de Pecha Kucha:

Over de tentoonstellingsreeks BWMSTR Label
Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase. In 2016/17 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de BWMSTR Labels in de wandelgangen van deSingel. 

Praktisch
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen

Colofon
productie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel Internationale Kunstcampus i.s.m. Team Vlaams Bouwmeester
curatoren en onderzoek Caterina Rosso, Carmen Van Maercke, Julie Marin en Bruno De Meulder - onderzoeksgroep stedenbouw en architectuur (OSA) KULeuven
met steun van Vlaamse overheid , de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Datum: 

22.02.2017, 14:00 tot 11.06.2017, 18:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus - Wandelgangen

Organisator: 

Vlaams Architectuurinstituut

Straat: 

J. Van Rijswijcklaan

Postcode: 

2018

Postcode letters: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Info tel: 

03 2 242 89 70

Info e-mail: 

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners