BWMSTR Label / The act of building

Datum: 

19.04.2017, 14:00 tot 18.06.2017, 18:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus - Wandelgangen

Het jonge architectenbureau BC architects & studies wil de traditionele driehoek bouwheer-architect-aannemer herdefiniëren. Ze onderzoeken hoe de architect zich kan herpositioneren ten dienste van bouwgemeenschappen om zo tot innovatieve bouwprocessen te komen.

In de tentoonstelling The act of building toont BC architects & studies een hedendaagse invulling van het bouwproces, waarbij een intense samenwerking tussen architect en aannemer centraal staat. Ze doen dit aan de hand van de ‘Bioklas’, een project dat ze uitwerkten voor de Antwerpse gemeente Edegem. Aarde is in dit project het voornaamste bouwmateriaal. De gemetselde gewelven bestaan uit blokken gemaakt van aarde, opgegraven uit een plaatselijke groeve. Kalk en hennep dienen als isolerende coating rond het gebouw. Door het organiseren van workshops op de site wordt 70% van de bouwmaterialen ter plaatse geproduceerd. Architect en aannemer creëren zo een interessante leeromgeving voor jonge architecten, studenten en bouwvakkers, maar ook voor ouders en hun kinderen. Met de ‘Bioklas’ reikt BC architects & studies een valabel alternatief aan voor het traditionele bouwproces, met een nieuwe manier van samenwerken als belangrijke drijfkracht. 

BWMSTR Label
BC architects & studies ontving voor zijn onderzoek naar de herpositionering van de architect in het bouwproces in 2015 het Bouwmeesterlabel (BWMSTR label) van de Vlaams Bouwmeester. Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase. In 2016 - 2017 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de BWMSTR Labels 2015 in de wandelgangen van deSingel.

Opening
Dinsdag 18 april 2017 om 20u in de Rode Foyer van deSingel Internationale Kunstcampus.
gratis
SCHRIJF JE HIER IN

Openingsprogramma (taal: Engels)

  • inleiding door Bart Tritsmans (Vlaams Architectuurinstituut)
  • presentatie The act of building door Laurens Bekemans en Ken De Cooman (BC architects & studies)
  • toelichting Terres de Paris door Hugo Gasnier (CRATerre)
  • bezoek tentoonstelling en receptie


Praktisch
Wandelgangen deSingel Internationale Kunstcampus
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen
gratis

Colofon
productie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel Internationale Kunstcampus i.s.m. Team Vlaams Bouwmeester
curatoren en onderzoek BC architects & studies
met steun van de Vlaamse overheid
 




 

Datum: 

19.04.2017, 14:00 tot 18.06.2017, 18:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus - Wandelgangen

Organisator: 

Vlaams Architectuurinstituut

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub