Download hier het vlugschrift Dierbaar is duurzaam

Datum: 

08.10.2011, 20:00 tot 22:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus

Op zaterdag 8 oktober presenteerde het VAi het vlugschrift 'Dierbaar is duurzaam' . Het vlugschrift behandelt het thema culturele duurzaamheid in een aantal stellingen. Dezelfde avond wordt ook de Cultuurprijs Architectuur 2010-2011 uitgereikt.

Download hier het vlugschrift Dierbaar is duurzaam
 

Dierbaar is duurzaam. Naar een duurzame cultuur van het bouwen

"Een specifiek aspect dat in de komende jaren aandacht moet krijgen is de invulling van de wens naar een duurzamere architectuur en stedenbouw. Vandaag wordt het duurzaamheidsbegrip vaak zuiver bouwtechnisch benaderd, zij het in de vorm van experimenten met passiefhuizen, zij het door de toepassing van gesofisticeerde technologieën in grotere gebouwen. Ondertussen bestaat er een reëel gevaar dat de wens om het eigen huis gereed te maken voor de toekomst door het volledig in te pakken in dikke isolerende lagen, het aanzien van de steden en het landschap in de komende jaren volledig gaat veranderen. De ontwikkelingen in andere Europese landen doen vermoeden dat dit op termijn ook in Vlaanderen zichtbaar zal zijn in bouwkundige aanpassingen aan privéhuizen, maar waarschijnlijk ook aan openbare gebouwen. Het is zaak om hierop nu te anticiperen.

Het initiëren van een geïnformeerd publiek debat over de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling voor de cultuur van het bouwen zal een van de belangrijke taken voor het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) moeten zijn. Het is ook een uitdaging omdat de wens naar een bouwkundige aanpassing van het eigen huis diep geworteld is in een land waar het kleinschalige eigen woningbezit dominant is. Het gaat hier niet alleen om ecologische, maar ook om sociale duurzaamheid."

Datum: 

08.10.2011, 20:00 tot 22:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus

Organisator: 

Vlaams Architectuurinstituut

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Contactpersoon: 

Christoph Grafe

Info tel: 

+ 32 3 242 89 70

Info e-mail: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners