Expo / VdV, over Henry van de Velde in de hedendaagse kunstenaarspraktijk

Datum: 

29.11.2013, 18:00 tot 21.12.2013, 18:00

Locatie: 

Vuurkruisenlaan 187

Op 29/11 opent de expo 'VdV -  Henry Van de Velde in de hedendaagse kunstenaarspraktijk'. Aan de hand van aspecten uit de hedendaagse kunstenaarspraktijk onderzoekt men het belang van een aantal démarches van Henry van de Velde. Doorheen zijn hele oeuvre verkondigde Van de Velde theoretische standpunten die op verschillende vlakken revolutionair waren en getuigden van een ver doorgedreven ‘realiteitszin’ (in tegenstelling met een romantische kijk hierop) inzake de positie van het creatieve genie in de samenleving. In het bijzonder in zijn visie op het samengaan of -brengen van verschillende kunstvormen (architectuur, beeldende en toegepaste kunsten), en het leven zelf(!), in het dispositief van het ‘Gesamtkunstwerk’. Met als referentie het veelledige en vele decennia overspannende oeuvre en gedachtengoed van deze Belgische kunstschilder, ontwerper, vormgever, architect, docent en oprichter van twee kunstscholen, wordt ingegaan op strategieën die de vier kunstenaars hanteren in hun praktijk. Met name zal worden gekeken naar de manier waarop zij hun rol als visueel kunstenaar vervullen en naar het functioneren van hun werk in een groter geheel. Hierbij zal niet worden uitgegaan van een strikt tentoonstellen van hun beeldend werk, maar zal een documentaire aanpak worden gehanteerd van de in ons opzet relevante aspecten van hun kunstenaarspraktijk, aangevuld met originele artefacten en kunstwerken.

De tentoonstelling is samengesteld door en ten huize van Franziz Denyz, m.m.v. Goele de Bruyn, Sofie Haesaerts, Gert Robijns en Filip Verreyke.

Praktisch:
open op zaterdagen, 14u - 18u
of op afspraak 0474 39 59 88

Overzicht activiteiten 150 jaar Henry van de Velde

Uitnodiging tentoonstelling VdV - Franziz Denyz

Datum: 

29.11.2013, 18:00 tot 21.12.2013, 18:00

Locatie: 

Vuurkruisenlaan 187

Architect: 

Organisator: 

Franziz Denyz, Korei vzw

Straat: 

Vuurkruisenlaan 187

Postcode: 

1020

Gemeente: 

Brussel

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub