Tentoonstelling / Ideeënwedstrijd Linkeroever

Datum: 

08.09.2017, 14:00 tot 30.09.2017, 21:00

Locatie: 

deSingel internationale kunstcampus

In de traditie van de grote internationale ideeënwedstrijden over stadsontwikkeling in Antwerpen, lanceerde de Antwerpse stadsbouwmeester begin 2017 een ideeënwedstrijd over de toekomst van Linkeroever.

Linkeroever is een uitzonderlijk deel van Antwerpen. Woontorens liggen er vlak naast villawijken en recreatieve zones. Een grote troef van Linkeroever is het open en groen karakter. Anderzijds is het een woongebied met een beperkte functiemenging. De laatste jaren is er hernieuwde aandacht voor Linkeroever met projecten als Regatta, IGLO-Europark, masterplan Sint-Anneke enzovoort. Het ontbreekt echter nog aan een overkoepelende visie die de samenhang van deze en toekomstige projecten garandeert.

Het gebied kent een indrukwekkende planningsgeschiedenis met als hoogtepunt de ontwerpwedstrijd van 1933. De modernistische plannen gingen verder dan het intekenen van nieuwe straten en pleinen; ze waren een uitdrukking van een nieuwe samenleving. Vandaag is de tijd van totalitaire planning voorbij. De ingezonden ideeën zijn geen blauwdruk voor een nieuwe toekomst, maar zetten in op ruimtelijke strategieën om tot een duurzame transitie te komen. Dit gaat van de ontwikkeling van productieve landschappen tot een radicale herdenking van het modernistisch gedachtegoed. De teams pleiten bovendien voor aandacht voor de culturele processen die een transformatie mogelijk maken.

Tentoonstelling
In de tentoonstelling ‘Ideeënwedstrijd Linkeroever. Sprong over de Schelde’ worden de 14 geselecteerde ideeën over de mogelijke toekomst van Linkeroever getoond. Door de verscheidene denkbeelden samen te presenteren, kunnen relaties en linken worden gelegd. Van 8 tot 30 september in de Wandelgang van de Singel. Gratis toegang.

Boek
De publicatie Linkeroever. Sprong over de Schelde bundelt het werk van de 14 teams, plaatst de ideeënwedstrijd in een historisch en stedenbouwkundig perspectief en biedt een reflectie aan de hand van essays. Het boek zal worden voorgesteld tijdens het symposium op 14 september en alle deelnemers ontvangen een exemplaar.

Lees ook het blogbericht van Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp in de Gazet van het Festival van de architectuur.

Datum: 

08.09.2017, 14:00 tot 30.09.2017, 21:00

Locatie: 

deSingel internationale kunstcampus

Organisator: 

Vlaams Architectuurinstituut

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub