In de Vitrine tot 31 januari / The future commons 2070

Datum: 

15.11.2011, 9:00 tot 31.01.2012, 17:00

Locatie: 

Vitrine van het VAi in deSingel

De vitrine met ‘The future commons 2070’ past in de reeks initiatieven die het VAi ondernam rond ontwerpmatig denken van onze zee en haar kustzone.

Er was de tentoonstelling Mare Meum, in het kader van de Internationale Architectectuurbiënnale van Rotterdam in 2005 en de Cahier Achtergrond 03: Architect / Ontwerper / Onderzoeker? Casus Mare Meum: een oefening op zee.

‘the future commons 2070’ is het resultaat van een ontwerpend onderzoek. De artistieke uitdrukking hiervan is de subjectieve cartografie. Het bevindt zich op de snijlijn tussen beeldende kunst, architectuur en stedenbouw en verrast door zijn visionaire kracht. Het verbeeldt de zee en de kustzone in 2070. De zeekaart is een kritische toekomstvisie die pleit voor een maritieme ruimtelijke planning, waarbij de zee als ‘common’  -gemeengoed-  wordt gevalideerd.
De kaart C01 exploreert de toekomst voor het Europese, zuidelijk deel van de Noordzee en haar aangrenzende kustzones.

Oceanen en zeeën, samen goed voor zowat driekwart van de aardoppervlakte, vormen een onmetelijke ruimte die fundamenteel verschilt van het land. Door het toenemende gebruik, verbruik en verspilling van land zal de vraag naar ruimte op zee toenemen. Maritieme ruimtelijke planning is wereldwijd in opmars.
Terwijl Europa de krijtlijnen voor haar toekomstige beleidsopties uitzet, leggen projectontwikkelaars hun eerste initiatieven op tafel. Naast het bestaande wetenschappelijk onderzoek zou het planningsproces voor de zee geruggensteund moeten worden door een globaal, kritisch visievormend onderzoek, waarbij ontwerpmatig denken een belangrijke rol speelt.

“….De zee dient als een waardevol gemeenschappelijk goed beheerd te worden; als een met zorg gekoesterde common. Net als wouden, water en de atmosfeer kan de zee immers beschouwd worden als een ‘common-pool resource’, een natuurlijke, gemeenschappelijke hulpbron waar niemand het alleenrecht op heeft. Maar common-pool resources zijn uitputtelijk en dus gevoelig voor problemen van vervuiling, verspilling en overgebruik…”

De exploratie van het ‘commons-concept’ wil het ethisch debat over plannen op zee voeden vanuit een sociaal-ecologisch basisgedachte.
Dit uitgangspunt is de grondslag van magnificent surroundings.

‘The Future Commons 2070’ 
- beoogt een coherent toekomstbeeld van de zee als ‘common’/gemeengoed.
-  benadert thema’s als klimaatsverandering en energie ruimtelijk en genereert  zo nieuwe ruimtes, zowel in gebruik als fysiek of in tijd.
-  geeft ecologie een prominente plaats en linkt het aan schoonheid en ‘magnificent surroundings’
- organiseert de zee, kust en polders als vernieuwde ‘magnificent surroundings’

de zeekaart
De zeekaart kan u als installatie bekijken in de vitrine van het VAi.
De gedrukte uitgave: C01 kan u gratis (tegen vrije bijdrage voor drukwerk) meenemen tot de voorraad strekt.
Op de achterzijde van de kaart vindt meer info over de ‘commons’.

‘the future commons 2070’ is een project van magnificent surroundings.org, een onafhankelijke groep van ruimtelijke planners, architecten, ontwerpers en denkers, die maatschappelijke ruimtelijke problemen via ontwerpmatig onderzoek kritisch vormgeven.

Charlotte Geldof is initiatiefneemster en ontving voor dit project de Gouden Klaver van de Belgische Stichting de Roeping/vocatio. Zij werkte o.a. bij TOP OFFICE/Luc Deleu en FLC extended.

Projectsponsor: Goedhart Repro

the future commons 2070 - een visie op de zee

Datum: 

15.11.2011, 9:00 tot 31.01.2012, 17:00

Locatie: 

Vitrine van het VAi in deSingel

Organisator: 

VAi en Magnificent Surroundings

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Contactpersoon: 

Katrien Vandermarliere

Info tel: 

+ 32 3 242 89 70

Trefwoorden: 

Corporate sponsors

Sponsors

Cultural partners