Lezing RE-ST / Erfgoed: kiezen voor niet-bouwen?

Datum: 

17.05.2018, 20:15

Locatie: 

C-mine cultuurcentrum Genk, kleine zaal

Architectuurwijzer organiseert op 17 mei een lezing door Tim Vekemans en Dimitri Minten van RE-ST. Zij vertellen over wat het niet-bouwen kan betekenen in een aantal concrete gevallen. Zij tonen hun visie op het behoud en hergebruik van het Klein Seminarie, de modernistische tuinwijk Klein-Rusland in Zelzate, de Rabottorens in Gent die momenteel worden afgebroken en de succesvolle Kleiburg klusflat in Amsterdam.

RE-ST pleit om de praktijk van het bouwen te verruimen met deze van het niet-bouwen in Vlaanderen. Hun stelling is dat een ruimtelijke behoefte niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een nieuw gebouw: “Het duurzaamste gebouw is het gebouw dat je niet bouwt“. Ze willen eigenaars van gebouwen ervan overtuigen hun ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, en wat ze te veel hebben ter beschikking te stellen van anderen. Belangrijke tactieken van het niet-bouwen zijn het restaureren, renoveren en herbestemmen van bestaande gebouwen.

In Hoogstraten restaureren ze momenteel het Klein Seminarie. Aanvankelijk had de school plannen om een nieuwbouwvolume te voorzien. Maar na onderzoek bleek dat de school nog veel ruimte had die onderbenut bleef. Vroeger waren er 450 internaatleerlingen, nu nog maar 150, waardoor de infrastructuur niet meer op maat is van de huidige werking. De kapel van de school, die nog amper gebruikt werd, is een ruimte voor cultuur geworden.

Door te kijken naar hoe mensen een gebouw gebruiken maak je onderbenutte ruimte zichtbaar. RE-ST ontving het BWMSTR Label voor zijn onderzoek naar ‘zwerfruimte’, de ruimte die we met z’n allen gecreëerd hebben maar waarvan we nu niet altijd meer bewust zijn dat we ze hebben.

In het najaar 2018 organiseren het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel een tentoonstelling rond het werk van RE-ST. Lees meer

Meer info via Architectuurwijzer  | reserveren via C-mine cultuurcentrum

Datum: 

17.05.2018, 20:15

Locatie: 

C-mine cultuurcentrum Genk, kleine zaal

Organisator: 

Architectuurwijzer

Gemeente: 

Genk

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub