Lezing / Shift architecture urbanism

Datum: 

23.02.2016, 20:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus, Muziekstudio

Shift architecture urbanism werd in 2005 opgericht en bestaat uit Harm Timmermans (1975), Oana Radeş (1977) en Thijs van Bijsterveldt (1981). Het bureau is gevestigd in Rotterdam en richt zich op architectuur, verstedelijking en ruimtelijke ordening. Shift maakt ontwerpen voor verschillende schaalniveaus. Naast uitgesproken plastische en formeel sterke gebouwen ontwerpen zij geëngageerde stedenbouwkundige projecten. In hun stedenbouwkundige ensembles keren steeds deze sterke architectonische hoofdvormen terug, om te worden ingebed in de meer instabiele en programmeerbare stedelijke omgevingen. De architectuur vervult hierin de rol van vaste waarde en zelfs van waardecreator, die de stad kan activeren.

Deze lezing maakt deel uit van de reeks De poëtische verbeelding: Architectuur in een onttoverde wereld, een samenwerking tussen het Vlaams Architectuurinstituut en de Universiteit Antwerpen.

Schrijf je hier in voor deze lezing

Datum: 

23.02.2016, 20:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus, Muziekstudio

Organisator: 

Universiteit Antwerpen

Straat: 

J. V. Rijswijcklaan 155

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners