Ontwerpend onderzoek Labo XX sluit eerste fase af met congres op maandag 24 november / VOLZET

Datum: 

24.11.2014, 9:00 tot 18:00

Locatie: 

deSingel internationale kunstcampus

Afgelopen zomer leverden vier ontwerpteams hun ontwerpend onderzoek op over de 20ste-eeuwse gordel van de stad Antwerpen. Dit onderzoek gebeurde in het kader van Labo XX, een project waarmee de stad Antwerpen de mogelijkheden van haar 20ste-eeuwse gordel wil onderzoeken om de toekomstige stadsgroei op een kwaliteitsvolle manier op te vangen. Labo XX kadert op zijn beurt in de evaluatie van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen.

De stad Antwerpen kende de afgelopen jaren een snelle bevolkingsgroei, waardoor er vandaag reeds meer dan 500.000 inwoners binnen de stadsgrens wonen. Dit betekent een behoefte aan bijkomende woningen, maar ook voorzieningen en werkplekken. Met Labo XX onderzoekt de stad waar en hoe deze nieuwe ontwikkelingen opgevangen kunnen worden. Hiervoor kijkt de stad in de eerste plaats naar haar 20ste-eeuwse gordel: het gebied buiten de Singel. We zien immers dat het gebied binnen de Singel dreigt dicht te slibben. In de 20ste-eeuwse gordel kan bijkomende bebouwing mogelijkheden bieden voor verdichting, verbetering en vernieuwing van het stedelijk weefsel.

In Antwerpen vond stadsvernieuwing de voorbije decennia voornamelijk plaats in het centrum en in de 19de-eeuwse gordel van de stad. We kunnen de stadsvernieuwing van de 20ste-eeuwse gordel echter niet op dezelfde manier aanpakken, maar we zullen moeten vertrekken vanuit de eigenheid van dit gebied. Wil verdichting een meerwaarde bieden, dan moet het om meer gaan dan het beantwoorden van de vraag naar huizen en voorzieningen. Zo moeten openheid en groen troeven blijven in de 20ste-eeuwse gordel en kan de relatie tussen publiek, privaat en collectief hier anders vorm krijgen. De stad bekijkt verdichting dus zeer bewust als een middel om kwaliteit te bekomen, en niet als doel op zich.

Via ontwerpend onderzoek legt Labo XX verschillende mogelijkheden bloot om de discussie over stadsgroei, verdichting en de 20ste-eeuwse gordel concreter te voeren. De vier ontwerpteams rond BUUR, Palmbout urban planners, Maat ontwerpers en 51N4E benaderden het gebied en de opdracht elk vanuit een eigen invalshoek. In de komende maanden wordt deze discussie verder gevoerd en gevoed vanuit de verschillende voorstellen van de vier ontwerpteams. Op maandag 24 november organiseert de stad samen met het Vlaams Architectuurinstituut een vakcongres in deSingel om de resultaten van het ontwerpend onderzoek met een breed vakpubliek te bespreken.

Programma - Inschrijvingen zijn afgesloten

9.00  Ontvangst (blauwe foyer)

9.30  Welkom door Christoph Grafe (directeur Vlaams Architectuurinstituut) en Rob Van de Velde (schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, stad Antwerpen) (muziekstudio)
9.45  Presentatie Labo XX door Michiel Dehaene (professor stedenbouw, UGent) en Isabelle Verhaert (projectleider Labo XX, stad Antwerpen)
10.45  Debat 'Naar een ontwerpopgave voor de 20ste-eeuwse gordel' met stellingen van:

 • Stijn Oosterlynck (hoofddocent sociologie, UAntwerpen) 'Verdichting als maatschappelijk project'
 • Peter Cabus (secretaris-generaal departement Ruimte Vlaanderen) 'De economische agenda van de stadsrand'
 • Arnold Reijndorp (bijzonder hoogleraar sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden, Universiteit van Amsterdam) 'Supermarkt en superdiversiteit: het publiek domein van de voorstad'

Panelleden: Katlijn Van der Veken (hoofd afdeling Ruimte, stad Antwerpen), Michiel Dehaene (professor stedenbouw, UGent), Kristiaan Borret (decaan faculteit Ontwerpwetenschappen, UAntwerpen en ex-stadsbouwmeester), Linda Boudry (directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden), Christoph Grafe (directeur Vlaams Architectuurinstituut)

12.15 Broodjeslunch (blauwe foyer)
13.30 Parallelle sessies: thematische workshops rond het werk van de vier teams

 • Rode foyer: 13.30-15.00 Maat/Posad | 15:30-17:00 51N4E/Connect&Transform
 • Muziekstudio: 13.30-15.00 Palmbout/De Nijl | 15:30-17.00 BUUR

15:00 Koffiepauze

 • Maat/Posad: 'Micro-centraliteit, als strategie voor verdichting en vernieuwing' - Spreker: Lokale Lente, platform voor wijkondernemingen (Ramon Schleijpen en Loes Leatemia) - Inspiratoren: Wilkohaag metaal (Louis Wildenberg, bedrijfsleider), Hoboken Wolkammerij (Elisabeth Joossen, coördinator Wolkammerij)
 • Palmbout/De Nijl: 'Verdichten en vervlechten. Pleidooi voor de tussenschaal' - Spreker: Parkbos Gent (Philippe Van Wesenbeek, diensthoofd Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gent) - Inspiratoren: Groen Lint Oostende (Bart Van Gassen, Technum)
 • 51N4E/Connect&Transform: 'Pilootproject Lage weg' - Een werkhypothese voor een toekomstige ontwikkeling van de Lage weg wordt getest in een gesprek met externe versies van de eigenlijke aanwezige actoren op de site in
  Hoboken.
 • BUUR: 'Verstedelijking, open ruimte en mobiliteit als drie-eenheid voor de stadsvernieuwing van de 20ste- eeuwse gordel' - Spreker: Glattalbahn Zürich, lightrailsysteem in Glattal (Han Van de Wetering, Atelier für Städtebau GmbH) - Inspirator: Roger Corbreun (De Lijn)

17.00 Receptie (blauwe foyer)

Praktisch

Inschrijven voor het congres kan via het online inschrijvingsformulier. Inschrijven is niet meer mogelijk.  

Het inschrijvingsgeld voor een hele dag (incl. lunch en receptie) bedraagt 30 € p.p. Elke deelnemer krijgt een gratis exemplaar van de publicatie ‘Labo XX. Kiezen voor de 20ste-eeuwse gordel’. Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer BE 84 068-2347626-59 van het Vlaams Architectuurinstituut met vermelding ‘congres Labo XX' en voornaam en naam van de ingeschrevenen. Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving geldig.

Vanaf 27 februari 2015 presenteren het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel de tentoonstelling StadBuitenStad over stadsvernieuwing in de 20ste-eeuwse gordel.

Datum: 

24.11.2014, 9:00 tot 18:00

Locatie: 

deSingel internationale kunstcampus

Organisator: 

Stad Antwerpen en Vlaams Architectuurinstituut

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Info tel: 

+ 32 3242 89 70

Info e-mail: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub