Projecties 5. Verkavelingsverhalen

Datum: 

21.10.2015, 10:00 tot 10.01.2016, 18:00

Locatie: 

deSingel

Verkavelingswijken krijgen het vandaag zwaar te verduren. De dichtheid zou er veel te laag zijn, het woningaanbod te weinig gedifferentieerd, de openbare ruimte te schraal, de ecologische voetafdruk te hoog. Tegelijkertijd blijft de verkavelingswijk voor heel wat mensen de ideale plek om te wonen, net omdat het er rustig, groen en herkenbaar is. Dit sluit niet uit dat verkavelingsbewoners experimenteren met collectieve woonvormen, kleinschalige bedrijvigheid, het samen opwekken van hernieuwbare energie of waterzuivering op schaal van de wijk.

De tentoonstelling ‘Verkavelingsverhalen’ grijpt deze experimenten aan om een breed debat op te starten rond de toekomst van de Vlaamse verkavelingswijk. De expo presenteert de eerste resultaten van dit onderzoek als een reeks collectieve verhalen.  Op de foto hiernaast ziet u hoe een brandtrap het samenhuizen met studenten mogelijk maakt. Elk verhaal begint met een toekomstbeeld uitgedacht door een bewonersgroep, een organisatie, een gemeente of een groep studenten. Dit beeld wordt vervolgens hoofdstuk per hoofdstuk bijgeschaafd door juristen, economen, ontwikkelaars, architecten, ruimtelijk planners, bewoners, natuurbeheerders,…. Ook de tentoonstellingsbezoeker kan op deze verhalen reageren en zo mee schrijven aan één van dé ruimtelijke uitdagingen van de komende jaren.

Over de tentoonstellingsreeks Projecties
Met de reeks ‘Projecties’ bieden het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het bestaand onderzoek in Vlaanderen een podium. Leidraad bij de keuze van de projecten zijn maatschappelijke thema’s en / of het bevragen van de rol van de discipline architectuur in de samenleving. 

Presentatie en panelgesprek
Gratis presentatie en panelgesprek op dinsdag 20 oktober 2015 in de Muziekstudio (deSingel) om 20 uur.  

presentatie door curator Oswald Devisch (U Hasselt) en reflectie door Ruth Soenen (U Hasselt)
panelgesprek met Oswald Devisch (UHasselt), Bram Aerts (Trans architects), Maja Kuzmanovic (Kunstenaarscollectief FOAM) en Koen T’Sijen (Burgemeester Boechout), moderatie Stefan Siffer (VAi)

Herbeluister het panelgesprek:


Praktisch
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen

Colofon

productie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel internationale kunstcampus
curatoren hoofddocent  Oswald Devisch (Universiteit Hasselt) en Stefan Siffer (Vlaams Architectuurinstituut) 
Gebaseerd op onderzoek Verkavelingsverhalen/Tales of the alotment, Faculteit Kunst en Architectuur, UHasselt, met onderzoekers Oswald Devisch, Barbara Roosen en Marijn van de Weijer www.verkavelingsverhalen.be
in samenwerking met UHasselt 

Datum: 

21.10.2015, 10:00 tot 10.01.2016, 18:00

Locatie: 

deSingel

Organisator: 

Vlaams Architectuurinstituut en deSingel

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Info tel: 

+ 32 3 242 89 70

Info e-mail: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub