WinVorm lezingenreeks 2016

Datum: 

15.03.2016, 9:30 tot 22.11.2016, 12:30

Locatie: 

VLM gebouw, Brugge

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) prikkelt ook in 2016 met een inspirerende lezingreeks. Inschrijven kan voor 1 maart via onderstaand antwoordformulier.

WinVorm 2016 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Met een nieuwe reeks willen de organiserende partners opnieuw een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.

Programma:

  • 15 maart 2016: Ruimte voor water… een bron van inspiratie

Water is een belangrijke bouwsteen voor een leefbare planeet. Het was lang een bepalende factor voor de groei van onze dorpen en steden, het verbouwen van voedsel en het behoud van de biodiversiteit. Maar dan werden rivieren gekanaliseerd, beken ad hoc ingebuisd of zelfs losweg gedempt. Vandaag verovert water opnieuw terrein, met alle gekende gevolgen. Ook de West-Vlaming staat meer en meer met de voeten in het water bij een hevige regenbui. Talrijke projecten, uit binnen- en buitenland, geven water opnieuw een prominente plaats. WinVorm prikkelt met  een aantal toonaangevende praktijkvoorbeelden.

  • 10 mei 2016: Stad en open ruimte: spanning of synergie?

Vlaanderen verliest dagelijks 5,7 hectare aan kostbare open ruimte. De bedreiging bevindt zich niet alleen bij de oprukkende verstedelijking, ook binnen de open ruimte beconcurreren landbouw en natuur elkaar. Nochtans is open ruimte, groot of klein, stedelijk of landelijk, een cruciaal ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De kracht bevindt zich in het vormgeven van het landschap als geheel, niet zozeer in de spanning tussen stad en platteland en open ruimtefuncties onderling. WinVorm sprokkelde een aantal kleinschalige initiatieven die uitgaan van deze kracht en succes boeken door hun creatieve aanpak en samenwerking. We duiden de recentste ontwikkelingen en gluren even over de grens.

  • 14 juni 2016:  Waar men gaat langs Vlaamse wegen…

Vlaamse verkeersaders slibben elke morgen en avond dicht, filerecords sneuvelen. West-Vlaanderen blijft grotendeels gevrijwaard maar staat onder druk. Hoe kunnen we hier op anticiperen en de toekomstige vervoersvraag beheersen? Het project REKOVER ziet muziek in het koppelen van ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit en gaat hiermee in de regio Zuid-West-Vlaanderen aan de slag.
Gaan we binnenkort allemaal met de (e-)fiets naar het werk via fietsostrades en snelle regionale fietsassen? En wat met landelijke gebieden, waar de basismobiliteit en de investeringen in openbaar vervoer onder druk staan? Wat zijn mogelijke alternatieven?

  • 13 september 2016: Gluren bij de Franse buren: uitstap naar Duinkerke

WinVorm gluurt graag bij de buren. Dit keer verkennen we samen met Franse collega’s Duinkerke en omgeving. In 2013 was Duinkerke regionale culturele hoofdstad, de bekroning van jarenlange socio-culturele inspanningen. In deze bad- en havenplaats van 100.000 inwoners maken we kennis met verschillende stadsvernieuwingsprojecten, van de vele geïntegreerde modernistische projecten in de oude binnenstad tot de reconversie van de oude scheepswerven en de haven tot een nieuw stadsgedeelte. O.a. een bezoek aan de vernieuwde Halle aux Sucres, het Fonds Régional d’Art Contemporain en de nieuwe stadswijk Grand Large staan op het programma. Maar ook buurgemeente Grande Synthe, opgebouwd na WOII, is een bezoekje waard.  Deze gemeente in de schaduw van de industriële haven meet zich al jaren een groen kleedje aan met diverse onderscheidingen tot gevolg: ‘Capitale Française de la biodiversité’ en ‘La fleur d’or’. Ook hun vooruitstrevende aanpak rond  duurzame wijken en hun beleid rond klimaatverandering prikkelen WinVorm om poolshoogte te nemen.

  • 25 oktober 2016: Kwaliteit, hoe doe je dat?

Kwaliteit nastreven, wie wil dat niet?  Maar wat maakt een project precies kwaliteitsvol? Het proces, de uitwerking of de samenwerking tussen betrokken partners? De ervaring leert dat de drie pijlers samen resulteren in projecten waar steden en gemeenten trots kunnen op zijn. Maar hoe doe je dat? WinVorm presenteert de mogelijkheden en de meerwaarde van instrumenten zoals een kwaliteitskamer, een oproep WinVorm of een kwaliteitstoets. Opdrachtgevers en ontwerpers (en wie weet ook een nieuwe Vlaams Bouwmeester?) presenteren hun projecten, ervaringen, ambities en doelstellingen op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

  • 22 november 2016: Zórgen voor morgen

Vlaanderen vergrijst in ijltempo. We staan voor grote uitdagingen op vlak van wonen en zorg. Hieraan tegemoetkomen vraagt niet alleen een doordacht huisvestingsbeleid, maar ook afstemming met domeinen zoals welzijn, gezondheid, mobiliteit en ruimtelijke planning. Goed ingerichte en ingeplante woningen maken dat mensen met een zorgbehoefte zelfstandig thuis kunnen wonen, zich goed voelen en zelfs minder zorg nodig hebben. Wonen en zorg vragen ook ruimte. Welke ruimte is er voor zorg in onze maatschappij? WinVorm brengt onderzoekers en ontwerpers samen met een inspirerende blik op de inrichting van steden, wijken en huizen om zo lang mogelijk gezond en gelukkig oud te worden.

Praktisch:
- Traditiegetrouw vinden de meeste lezingen plaats op dinsdagvoormiddag in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge (Velodroomstraat 28, zie plannetje). Het programma start telkens stipt om 9u30 en eindigt uiterlijk om 12u30. Enige uitzondering hierop is de lezing van 15 maart in de Budascoop van Kortrijk. Na de lezing krijgen jullie bovendien de mogelijkheid om de tentoonstelling 'WaterWar' te bezoeken. Storytellers zullen jullie mee op sleeptouw nemen langsheen de verschillende installaties in de Budafabriek. Op 13 september trekken we met zijn allen over de grens naar Duinkerke. Het belooft een inspirerende dag te worden, vol boeiende verhalen en vooruitstrevende projecten.

- De deelnameprijs bedraagt  €150 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen €250. Voor studenten wordt het deelnamebedrag verlaagd tot €25.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door onderstaand antwoordformulier terug te bezorgen aan Heidi Van Elslande vóór 1 maart 2016.

Datum: 

15.03.2016, 9:30 tot 22.11.2016, 12:30

Locatie: 

VLM gebouw, Brugge

Straat: 

Velodroomstraat 28

Postcode: 

8200

Gemeente: 

Brugge

Info e-mail: 

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub