Zaterdag om 20u00 Prijs voor Architectuur 2010-2011

Datum: 

08.10.2011, 20:00 tot 23:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus

Naar aanleiding van de Dag van de Architectuur reikt minister Joke Schauvliege op zaterdag 8 oktober de Cultuurprijs Architectuur uit;  samen met de prijsuitreiking stelt het VAi het vlugschrift ‘Dierbaar is duurzaam’ voor. In deze tekst wordt een lans gebroken voor duurzaamheid binnen de architectuur vanuit een cultureel perspectief. Uitgangspunt van dit vlugschrift is de stelling dat het duurzaamheidsvraagstuk in de publieke opinie eenzijdig wordt benaderd vanuit een louter technische benadering. Hoewel technologie onontbeerlijk is om te komen tot oplossingen voor het klimaatprobleem is dit onmiskenbaar ook een cultureel vraagstuk. Architectuur en stedenbouw zijn een hoeksteen van de transitie naar een duurzame samenleving. Deze transities kunnen enkel slagen wanneer de kwaliteit van de woon-, werk- en leefruimte verbetert. De ruimtelijke kwaliteit is immers een belangrijk aspect in de levenskwaliteit.

De Vlaamse Gemeenschap heeft een traditie in het uitreiken van Cultuurprijzen. De verschillende prijzen worden door de laureaten erg gewaardeerd. Het zijn kwaliteitslabels en de overheid wil daarmee blijk geven van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Bovendien zijn het stimuli van de verschillende cultuurdisciplines en verhogen ze het culturele bewustzijn.

Vanaf het seizoen 2010-2011 zetten de Vlaamse Cultuurprijzen ‘nieuwe stijl’ de verschillende sectoren meer in de kijker. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste daarom vanaf het seizoen 2010-2011 de prijzen op een sectorevenement uit te reiken. Voor architectuur is dit de Dag van de Architectuur.

Minister Schauvliege:“De evaluatie van de Cultuurprijzen Vlaanderen was een aanleiding om het reglement en de uitreiking te herzien. De sectorale steunpunten hebben de wens uitgedrukt de cultuurprijzen per sector toe te kennen. De laureaat voor de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste verdient echter nog steeds algemene aandacht en kan de hele sector inspireren. We koppelen de uitreiking van deze prijs aan de publieksmomenten van het Cultuurforum 2020.”

Vlugschrift Dierbaar is duurzaam

Tijdens de uitreiking van de Cultuurprijs Architectuur stelt Christoph Grafe, directeur van het VAi, het vlugschrift ‘Dierbaar is duurzaam’ voor. Daarin pleit hij voor een socio-culturele benadering van het begrip ‘duurzaamheid’. Grafe kaart met dit vlugschrift in de eerste plaats aan dat er nood is aan een nieuwe benadering van architectuur, cultuur en ecologie. Het vlugschrift stuurt aan op een mentaliteitswijziging die minder de nadruk legt op het materieel-technische aspect van duurzaamheid en meer focust op ‘sociale duurzaamheid’ waarbij ruimtelijke kwaliteit centraal staat.

www.cultuurprijzen.be 
prijs voor architectuur in het kader van de Cultuurprijzen Vlaanderen 2010-2011

Datum: 

08.10.2011, 20:00 tot 23:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus

Organisator: 

Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Contactpersoon: 

Stefan Siffer

Info tel: 

+32 (0) 3 242 89 70

Info e-mail: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub