Subsidies

Activiteit
Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert samen met het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid een infosessie over steunmaatregelen die binnen het Kunstendecreet bestaan voor architectuur en vormgeving.
Nieuws
Een keer per jaar lanceren de Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap een gezamenlijke projectoproep in het kader van de culturele samenwerkingsovereenkomst.
Nieuws
Als architect kom je in aanmerking voor verschillende subsidies binnen het Kunstendecreet. In 2018 besliste de Vlaamse regering om het aantal subsidierondes voor projecten en beurzen binnen het Kunstendecreet aan te passen.
Nieuws
Op 29 augustus organiseert Kunstenpunt een infosessie over subsidieaanvragen binnen het Kunstendecreet. Ook architecten komen hiervoor in aanmerking.
Nieuws
Na de succesvolle oproep vorig jaar lanceert minister van Cultuur Sven Gatz opnieuw een projectoproep Innovatieve Partnerprojecten. Culturele organisaties kunnen binnen deze projectregeling samenwerkingen aangaan met niet-culturele partners.
Pagina
Als architect kom je in aanmerking voor verschillende subsidies binnen het Kunstendecreet. Het Vlaams Architectuurinstituut maakt je graag wegwijs doorheen de verschillende mogelijkheden.
Nieuws
De Noord-Franse regio, Hauts-de-France, en de Vlaamse Gemeenschap hebben een overeenkomst ondertekend voor culturele samenwerking.
Nieuws
Het transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen.
Krantenartikel
Architectuur is in Vlaanderen ‘de één procent’. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het de rijkste cultuursector is, wel een pover bedeelde.
Nieuws
Creative Europe Desk Vlaanderen heeft een gloednieuwe website: www.creativeeurope.be.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Project partners

Cultural partners