Nationaal

Activiteit
Vlaamse en Brusselse architecten krijgen alsmaar meer aandacht in het buitenland, dit vanwege hun onconventionele en vaak surrealistische benadering van de alledaagse omgeving.
Activiteit
Na een geslaagd eerste seizoen, gaat de lezingenreeks Across in 2016 verder met een serie nieuwe namen.
Activiteit
Studio SNCDA werd in 2013 opgericht door Sara Noel Costa de Araujo en is gevestigd in Brussel en Luxemburg. Het bureau richt zich zowel op publieke als op private projecten en dit in binnen- en buitenland.
Activiteit
Dit voorjaar start het Vlaams Architectuurinstituut, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, met een lezingenreeks over ‘architectuur en verbeelding’.
Activiteit
Sinds drie decennia kent de architectuur in Vlaanderen een ongeziene bloei.
Activiteit
De adembenemende maquettes en utopische voorstellingen van moderne naoorlogse steden droegen 50 jaar geleden de belofte van een nieuwe toekomst in zich.
Activiteit
Gelijklopend met de tentoonstelling Levensecht.
Activiteit
Verkavelingswijken krijgen het vandaag zwaar te verduren. De dichtheid zou er veel te laag zijn, het woningaanbod te weinig gedifferentieerd, de openbare ruimte te schraal, de ecologische voetafdruk te hoog.
Activiteit
Vlaanderen is geëvolueerd tot een regio met een rijke architectuurcultuur die internationaal waardering krijgt.
Activiteit
Naar aanleiding van de tentoonsteling Levensecht. De performantie van de moderne stad organiseert het Vlaams Architectuurinstituut een debat over het verleden en de toekomst van Linkeroever.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners