Hedendaagse architectuur als historische noodzaak

Brugge en hedendaagse architectuur, een slecht huwelijk zegt u? Er zijn een aantal hedendaagse projecten in de binnenstad die nochtans de moeite waard zijn. Het moderne hotel Casselberg is een feit, een gloednieuw Rijksarchief is in uitvoering en de herbestemming voor het Rode Nonnenklooster staat op de agenda. Ingrid Leye (diensthoofd Monumentenzorg & Stadsvernieuwing in Brugge) en Wim Supply (architect en zaakvoerder van Archipel) over hun Brugge.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners