Missietekst

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor architectuur. We willen het publiek attent maken van het belang van een goed ontworpen leefomgeving, het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen en steden stimuleren en kennis over architectuur verspreiden.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over hedendaagse, voorbije en toekomstige ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen en Brussel. We bieden een platform aan iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. We organiseren tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten.

Sinds 1 januari 2018 beheert het Vlaams Architectuurinstituut een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt ons in staat om een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur. Daarnaast neemt het Vlaams Architectuurinstituut een actieve rol op in de zorg voor vormgevingserfgoed. We brengen dit erfgoed in kaart, geven er advies over en informeren een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.


Het architecturale erfgoed van Vlaanderen is bijzonder rijk. De stedelijke infrastructuur en de historische monumenten van Antwerpen, Brussel, Brugge en Gent en talloze kleinere steden duiden op een lange traditie van artistieke ambitie en gemeenschappelijke burgertrots. Maar Vlaanderen is meer dan middeleeuwse kathedralen, barokke kerken, begijnhoven en koopmanshuizen. De hedendaagse Vlaamse architectuurscène behoort tot de levendigste van Europa. Bouwplannen voor openbare gebouwen en stadsprojecten hebben, gedurende de afgelopen twee decennia en gesteund door een genereus en vooruitziend architecturaal beleid van de Vlaamse overheid, geleid tot een nieuw cultureel elan en een groeiend bewustzijn voor architecturale kwaliteit.

Het Vlaams Architectuurinstituut is een door de overheid gefinancierde organisatie die de architectuurcultuur in Vlaanderen in al haar facetten ondersteunt en die het belang van een goed ontworpen leefomgeving onderstreept. Goede architectuur is het product van collectieve toewijding, vakmanschap, sociale en artistieke ambitie. Het is onze taak om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur, urbanisatie, interieurontwerp en landschapsarchitectuur te verspreiden.

Gevestigd in deSingel – Internationale Kunstcampus te Antwerpen, organiseert het Vlaams Architectuurinstituut tentoonstellingen, lezingen en andere openbare evenementen. Bovendien brengen we publicaties uit over architecten en architectuur uit Vlaanderen, tentoonstellingscatalogi en onderwijspakketten. Wij zijn het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse ontwerpers en architecten, over actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid, de praktijk, en openbare en academische debatten over architectuur in Vlaanderen. Het instituut vertegenwoordigt Vlaanderen op internationale evenementen en forums over architectuur en beschikt over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en wereldwijd.

Architectuur vormt een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Werkelijk relevante innovaties in de sector steunen altijd op het historische bewustzijn van gebouwen en steden. Architectuurarchieven spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een duurzame architecturale cultuur. Het Vlaams Architectuurinstituut biedt onderdak aan het Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) dat de verwerving van archieven op het gebied van architectuur en interieurontwerp coördineert en de samenwerking stimuleert tussen de verschillende archieven in Vlaanderen. Als een onderdeel van het Vlaams Architectuurinstituut initieert het Architectuurarchief Vlaanderen onderzoeksactiviteiten op het gebied van architectuurarchieven, het ontwikkelt en verspreidt up-to-date expertise rond  behoud en beheer van architectuurarchieven en vormt een link tussen de erfgoedsector en hedendaagse architectuurpraktijk.
Als steunpunt voor architectuur biedt het Vlaams Architectuurinstituut een platform aan voor iedereen, zowel particulieren als organisaties, in Vlaanderen en elders, die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de brede architectuurcultuur, aan kwaliteitsvol ontwerp en aan een duurzame leefomgeving.

Tweejaarlijks Festival van de architectuur
Om de twee jaar organiseert het Vlaams Architectuurinstituut het Festival van de architectuur, waarop nieuwe ontwikkelingen en actuele debatten aan een breed publiek worden voorgesteld. Meer dan honderd recente projecten, gebouwen en openbare ruimtes worden vrij toegankelijk gemaakt. Rondleidingen, debatten en speciale  media-events helpen om bewustwording van de bebouwde leefomgeving op te wekken. Door dit alles is het Festival van de architectuur een moment van kritische reflectie en van aandacht voor de bijdrage van architectuur aan onze leefomgeving.

Publicaties
Het Vlaams Architectuurinstituut brengt een waaier aan publicaties uit over architectuur in Vlaanderen, en het werk van Vlaamse architecten in het buitenland. Het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen geeft recente tendensen in de architecturale productie weer en formuleert kritische reflecties over de toestand van de architectuur in Vlaanderen en Europa. Catalogi over vooraanstaande en jonge architecten en schrijvers presenteren een dwarsdoorsnede van architectuurpraktijken, van gebouwen en ontwerpen, theoretische bijdragen, onderzoeken en polemische interventies.
De publicatiereeksen van het Architectuurarchief Vlaanderen verspreiden inhoudelijke en technische kennis over architectuurarchieven in de vorm van handleidingen en archievengidsen, en bieden reflecties over de geschiedenis van de architectuur in Vlaanderen.

Websites
De websites van het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Vlaanderen zijn de voornaamste bron van informatie over de hedendaagse architectuurcultuur en het architecturaal erfgoed in Vlaanderen. Ze verschaffen feiten en cijfers, data en details omtrent evenementen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van architectuur. Ze bevatten lijsten van architectuurinstituten en onderwijsinstellingen en verschaffen informatie over subsidies en financiering voor internationale projecten. Een uitgebreide databank van recente architectuurprojecten is toegankelijk voor het grote publiek.

De website van het Architectuurarchief Vlaanderen biedt een virtuele toegang tot alle geregistreerde architectuurarchieven in Vlaanderen en bevat informatie over instituten, databanken en evenementen over architectuurgeschiedenis en archiefbeheer. Een toolbox en een F.A.Q.-rubriek bieden een steun aan onderzoekers, architectenbureaus en erfgoedorganisaties in hun omgang met architectuurarchieven.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners