Contrei live | Open Call for Proposals

Kunstenaars, (landschaps-)architecten, ontwerpers en makers kunnen conceptvoorstellen indienen voor het Contrei live kunstenfestival in de zomer van 2020.

In 2020 bestaat Leiedal, de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen, 60 jaar. Ze willen dit vieren aan de hand van een kunstenparcours met artistieke interventies op het snijvlak tussen kunst, design, architectuur en landschap. Land art projecten op maat van enkele geselecteerde locaties. De (voorlopige) naam van het project: Contrei live. Vanaf juni tot oktober 2020 zal dit kunstenfestival een ruim publiek naar de Zuid-West-Vlaamse regio mobiliseren. Contrei live wil het landschap in de regio op een bijzondere manier in de kijker plaatsen, water als wegwijzer. Het project wil verwonderen en verbindend werken: tussen plekken, tussen generaties, tussen kunst en landschap, tussen droom en daad.

Meer weten?

Surf naar www.leiedal.be/contreilive en vind meer info over de oproep, de procedure en de locaties. Stuur je conceptvoorstel door vóór 17 april 2019 via het applicatieformulier.

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub