Curatoren Architectuur Biennale Rotterdam 2018/2020 bekend

De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade (FAA - Floris Alkemade Architect), de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck) en de Belgische architect Joachim Declerck (AWB – Architecture Workroom Brussels) zijn benoemd tot curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), in 2018 en 2020.

IABR–2018+2020 is een tweeluik met Nederland en België als werkveld en de wereld als inspiratiebron. Van voorjaar 2017 tot zomer 2020 wordt verkend tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Ontwerpkracht, klimaatverandering en samenleving
IABR–2018+2020 vertrekt van de opdracht die in 2015 met de Sustainable Development Goals van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21) op de tafel van de wereldgemeenschap is gelegd. Hiermee staat er een duidelijke stip op de horizon. Dat maakt echte richtingverandering mogelijk, een fundamentele transitie. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe activeren we de samenleving, en niet op een defensieve maar op een positieve manier? Tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen stelt ons deze transitie eigenlijk in staat?
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: ‘Het is de bedoeling om van architectuurkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en ecologische kwaliteit één verhaal te maken.’

Over IABR
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en met name de stedenbouw van groot maatschappelijk belang is. Sinds 2004, toen George Brugmans directeur werd, richt de IABR zich daarom vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80 procent van de wereldbevolking meer dan 90 procent van onze welvaart zal produceren – en dat moet op een duurzame manier. In haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020: Naar een Weerbare Stad plaatst de IABR de toekomst van de stad nadrukkelijk in het teken van klimaatverandering en groeiende sociale ongelijkheid. De IABR wil naar vermogen bijdragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het halen van de doelstellingen vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs. Sleutel daarbij zijn goed ontworpen sociaal inclusieve weerbare steden. We kunnen de klimaatproblemen in de wereld alleen maar oplossen als we ze oplossen in de stad. En goed ontwerp speelt daarbij een cruciale rol.

Meer info op iabr.nl

Trefwoorden: 

Corporate sponsors

Retail Estates

Project sponsors

Cultural partners

hier niet aan komen aub