E-culture fair op 16 en 17 november

studiedag over digitale cultuur vandaag en morgen

Op 16 en 17 november 2011 organiseert BAM samen met de andere Vlaamse kunstensteunpunten opnieuw een E-culture fair. E-culture Fair is een showcase van e-cultuurprojecten voor en door makers, onderzoekers en creatieve ondernemers. Ze werken samen op het raakvlak van cultuur, (media) technologie, onderzoek en creatieve industrie. E-culture fair focust op ontmoeting en uitwisseling tussen kritische actoren en belanghebbenden die werkzaam zijn op het snijvlak van deze domeinen. Vorig jaar ging de fair door in Dortmund, nu is Vlaanderen aan de beurt.
De e-culture fair 2011 in de Ethias Arena te Hasselt is onderdeel van het Creativity World Forum, een organisatie van Flanders District of Creativity (Flanders DC) in samenwerking met het Europese Districts of Creativity Network. Met dit event wordt het innovatief potentieel van samenwerking tussen cultuur, onderzoek en creatieve industrie op een toegankelijke manier getoond, krijgen bezoekers de kans om de mensen achter de projecten te leren kennen en worden impulsen gegeven aan meer samenwerking tussen diverse actoren en organisaties.

E-culture fair 2011 is een samenwerking met Flanders DC en wordt gerealiseerd met de steun van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de e-culture fair is te vinden op de website van BAM en op de themawebsite.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners