Internationale Architectuur Biennale Rotterdam lanceert Curator Statement en Call for Practices

De curatoren van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) voor de edities 2018 en 2020, Floris Alkemade, Leo Van Broeck en Joachim Declerck, roepen innovatieve praktijken in de hele wereld op om deel te nemen aan The Missing Link: een drie jaar durend programma van kennisdeling, intervisie en gezamenlijk ontwerpend onderzoek in het teken van de transitie naar een weerbare toekomst.

Onze huidige manier van leven, consumeren en produceren stelt de draagkracht van onze planeet steeds meer op de proef. Dit vraagt volgens de curatoren om een fundamentele sociaal-maatschappelijke en economische transitie, die alleen ‘plaats kan vinden’ als we er tegelijkertijd, en heel letterlijk, ‘plaats voor maken’.

IABR–2018+2020 richt zich, vanuit het ontwerp, op de noodzakelijke opschaling en versnelling van de transitie naar een weerbare toekomst. De urgentie is helder, het waarom ook. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover is veel onzekerheid, daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie? Hoe doen we dat snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, betaalbaar en op een sociaal-inclusieve manier? En wat is de nieuwe (ontwerp)praktijk die daarvoor nodig is? Het startschot klinkt met de Call for Practices, die zich richt op innovatieve praktijken die bruggen bouwen tussen goede plannen, ambitieuze doelen en concrete uitvoering.

De deadline voor het inleveren van projecten is 22 november 2017.

Meer info op www.iabr.nl

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Project partners

Cultural partners