Lessen geleerd uit 5 jaar Pilootprojecten Productief Landschap - Manifest met 5 aanbevelingen voor de toekomst

Hoe open ruimte open houden en landbouwers als belangrijke beheerders van die open ruimte nieuwe perspectieven bieden in een verstedelijkt Vlaanderen? Met die vraag in het achterhoofd werd 5 jaar geleden een ambitieus traject opgezet door ILVO, het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving en het Departement Landbouw en Visserij. Zij zochten én vonden inspirerende voorbeelden van innovatieve landbouw met meerwaarde voor landschap en samenleving. Uit 40 ideeën en 28 finale kandidaat-dossiers werden uiteindelijk vijf pilootprojecten geselecteerd. De resultaten van die pilootprojecten werden op 13 november 2018 voorgesteld aan het publiek op het afrondend persmoment in Oostende. Daar werd ook een manifest gelanceerd met 5 aanbevelingen voor de toekomst.

Lees hier de lessen geleerd uit 5 jaar Pilootprojecten Productief Landschap en het Manifest met 5 aanbevelingen voor de toekomst

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub