Openbaar onderzoek en infomomenten over het ontwerp van de nieuwe Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent

De gemeenteraad van Gent heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van het nieuwe gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Gent in een nieuwe fase. 
Van 1 september tot en met 29 november 2017 loopt het openbaar onderzoek over dit ontwerp. In die periode kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Je leest er meer over op www.ruimtevoor.gent.
De Stad Gent licht de plannen toe tijdens vier infomomenten, op 13 september, 2 oktober, 11 oktober en 16 oktober. Plaats en programma vind je op www.ruimtevoor.gent.

Corporate sponsors

Retail Estates

Project sponsors

Cultural partners

hier niet aan komen aub