Opleiding eco-coach

Opleiding 'eco-coach' met Steven Vromman

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten organiseert een opleiding die de 'eco-coaches' de nodige bagage meegeeft om hun rol optimaal in te vullen. De opleiding bestaat uit drie grote delen: een eerste spitst zich toe op de ecologische uitdagingen voor de kunstensector, een tweede focust op groepsprocessen en coaching en een derde op communicatiestrategieën.

Duurzaamheid, ecologie en transitie zijn concepten die steeds meer ingang vinden in de kunstensector. Via kleine milieu-ingrepen enerzijds tot systeemveranderende experimenten anderzijds gaan kunstenorganisaties op zoek naar een manier om duurzaamhheid in alle betekenissen te integreren in de werking. Centraal daarbij is de rol van trekkers, die binnen de eigen organisatie anderen op sleeptouw nemen en zicht hebben op mogelijke instrumenten en achtergrondinformatie. Iedereen die actief is in de kunstensector kan deze rol opnemen, zowel vanuit een artistieke, technische, programmatorische als beleidsmatige insteek. 

Lesgevers zijn Steven 'low impact man' Vromman, vormingswerker met jarenlange ervaring in de ecologische en de kunstensector en Kristof Daniels, projectverantwoordelijke bij Ecolife.

Praktisch
- Duur van de opleiding: 2,5 dagen
- Data: donderdag 14 november en dinsdag 17 december, 9u30 - 16u30
- Terugkommoment (halve dag) te bepalen in onderling overleg bij de start van de opleiding
- Plaats: STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
- De deelnemers engageren zich om alle onderdelen van de opleiding te volgen en de tussentijdse opdrachten uit te voeren.
- Kostprijs: werknemers van PC 304 en andere doelgroepen sectorale opleidingspremies kunnen gebruik maken van hun opleidingskrediet, en op die manier gratis deelnemen.
- Kostprijs voor andere deelnemers: 245 €.
- Drank en broodjeslunch inbegrepen.
- Organisaties die deel uitmaken van Green Track kunnen bij de regionale verantwoordelijke informeren naar de mogelijkheden rond financiële ondersteuning voor deze opleiding.

Voor meer info: mail naar opleiding@podiumkunsten.be

Opleidingspartner: Deze opleiding werd ontwilkkeld in het kader van Jonge Sla.

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub