Oproep | Collectieve woonprojecten in Vlaanderen

Ken jij een interessant collectief woonproject? Breng Architectuurwijzer op de hoogte in het kader van hun onderzoek en de tentoonstelling die zij zullen brengen in het najaar van 2019.

Architectuurwijzer doet onderzoek naar collectief wonen in Vlaanderen. Najaar 2019 brengen ze een aantal Vlaamse projecten samen in een tentoonstelling voor het brede publiek. Ze willen de meerwaarde van collectief wonen in beeld brengen en tonen wat de woonkwaliteit kan zijn voor de bewoners. Tegelijk willen ze hun blik open houden en zoveel mogelijk projecten leren kennen, en parallel in beeld brengen via hun website.
Ze denken daarbij zowel aan cohousingprojecten als aan andere woonprojecten met gedeelde ruimtes. Het kan gaan om historische woonprojecten, klassieke projectontwikkeling, sociale huisvestingsprojecten of projecten voor specifieke doelgroepen zoals senioren, mensen met een beperking, …

Breng Architectuurwijzer op de hoogte via deze link, waarin je enkele vragen beantwoordt en/of doorverwijst naar andere gegevens of contactpersonen. Je hoeft zelfs niet alle vragen in te vullen.

Architectuurwijzer ziet je graag tijdens de tentoonstelling in C-mine cultuurcentrum Genk (najaar 2019) of STAM te Gent (voorjaar 2020).

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners