Oproep | Deel je ervaring over energietransitie in wijken: workshops Pilootprojecten Energiewijken

LABO RUIMTE wil een traject Pilootprojecten Energiewijken opstarten en roept lokale beleidsmakers, de bouw- en energiesector en burgercoöperaties op om ervaringen te delen. Bedoeling is om samen na te denken over hoe de Vlaamse overheid de energietransitie in wijken kan bevorderen en versnellen.

Om zowel de hefbomen als de knelpunten in kaart te brengen, worden een aantal workshops georganiseerd. Doelstelling is een uitwisseling rond de inzichten, drempels en doorbraken waar men in het verleden mee te maken kreeg. Vanuit deze gezamenlijke kennis gaan we na hoe we tot een opschaling en versnelling kunnen komen en welk beleidsavies we kunen formuleren aan de Vlaamse Overheid: hoe kan de Vlaamse overheid meer aangepaste ondersteuning bieden aan lokale besturen, coöperaties en bedrijven?

Deze oproep is gericht aan initiatiefnemers, lokale beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten, leveranciers  van energiediensten, kennisinstellingen en burgercoöperaties met ervaring in de realisatie van projecten op bouwblok/wijkniveau of met de ambitie om dit in de nabije toekomst te verkennen. De reeks workshops wordt ondersteund door Architecture Workroom Brussels en 3E.

Meld je aan om deel te nemen: Meer info en inschrijvingsformulier

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub