Oproep Georges Allaertprijzen 2019 | Stichting MoRO

In 2019 reikt de Stichting MoRO (Stichting ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening) voor de zesde maal de ’Georges Allaert prijzen’ uit.

1) Georges Allaert Publicatieprijs 2019
De stichting lanceert hierbij een oproep aan studenten/onderzoekers/auteurs die een publicatie, masterproef of doctoraat uitgebracht hebben in de periode 2016 – 2019, waaruit een onderzoeksmatige én praktische meerwaarde blijkt met een beleidsrelevante bijdrage aan de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit jaar heeft de jury als thema ‘beprijzing van mobiliteit’ gekozen.
De prijs wordt toegekend aan de auteur(s) van de publicatie, masterproef of doctoraat die door een jury van deskundigen het best beoordeeld wordt.
Dossier elektronisch in te dienen in pdf-formaat (max. 15 MB) per e-mail naar moro@ugent.be, met als inhoud:

  • Publicatie, masterproef of doctoraatsproefschrift
  • Contactgegevens van de indiener
  • Motivatie en omkadering van de beleidsrelevantie en praktische meerwaarde van de ingediende publicatie, masterproef of doctoraatsproefschrift


2) Georges Allaert Persoonlijkheidsprijs 2019
Naast de uitreiking van deze Publicatieprijs, wordt ook dit jaar een Persoonlijkheidsprijs uitgereikt aan degene die gedurende zijn of haar leven het best de MoRO-doelstelling m.b.t. de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening heeft gediend. Hiervoor kan u kandidaten nomineren (max. 3) door een e-mail met een korte motivatie (max. 1000 tekens) te sturen naar moro@ugent.be. De laureaten van de afgelopen jaren waren o.a. Marcel Smets, Willy Miermans, Kris Peeters, Cathy Macharis, Manu Claeys en Henk Meeldijk.

Indienen voor beide prijzen kan tot en met donderdag 13 juni 2019 op het vermelde e-mailadres.
De laureaten worden in de loop van november 2019 bekendgemaakt.

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub