Oproep / Kandidaten adviescommissie en experten Cultureel-Erfgoeddecreet

Voor de advisering binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 worden binnenkort een nieuwe adviescommissie en pool van experten samengesteld. Daarom lanceert het departement Cultuur, Jeugd en Media een oproep voor nieuwe kandidaten.

Deze personen zullen

 •  subsidiedossiers beoordelen
 • het beleid mee vormgeven


Het departement CJM zoekt daarom erfgoedprofessionals, medewerkers uit de cultureel-erfgoedsector of mensen met een bijzondere voeling met cultureel erfgoed die hun kennis en ervaring willen inzetten om het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen te ondersteunen.

Kandidaturen tot 15 mei 2017 via www.iedereenkanzetelen.be.


Adviescommissie Cultureel Erfgoed

 • Je ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de beoordelingscommissies.
 • Je formuleert beleidsgericht advies aan de Vlaams minister van Cultuur op basis van de advisering in de beoordelingscommissie.
 • Je staat mee in voor de afstemming van de adviezen van de beoordelingscommissies.


Pool van experten

De pool van experten bestaat uit een 125-tal experten voor de advisering van aanvragen. Daaruit worden de commissieleden, -voorzitters en externe experten geselecteerd die advies uitbrengen. Wie lid is van de pool van experten kan gevraagd worden om deel uit te maken van een (tijdelijke) beoordelingscommissie of om op te treden als extern expert.


Een beoordelingscommissie adviseert over:

 • de aanduiding als cultureelerfgoedinstelling
 • aanvragen voor indeling van een collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie op landelijk of op regionaal niveau
 • aanvragen voor werkingssubsidies:
  • voor de uitvoering van functies
  • voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau
  • voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau


Een extern expert adviseert over:

 • aanvragen voor kwaliteitslabels van collectiebeherende organisaties
 • aanvragen voor projectsubsidies


Lees meer

Corporate sponsors

Retail Estates

Project sponsors

Cultural partners

hier niet aan komen aub