Oproep | Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap

Het Team Vlaams Bouwmeester lanceert een nieuwe editie van de Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap. Publieke en semipublieke bouwheren kunnen zich kandidaat stellen in de categorieën Masterplan, Architectuuropdracht en Kunst in Opdracht. De deadline ligt op 20 mei 2019.

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont die opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De Prijs Wivina Demeester wenst het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject te beklemtonen.

Meer info en projecten indienen

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners