Oproep | projecten Architectuurboek Vlaanderen N°14

In 2020 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2020 wordt de veertiende in deze reeks publicaties. We brengen de architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht, maar ook projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel in de wereld.

Het Architectuurboek Vlaanderen is doorheen de jaren uitgegroeid tot een publicatie die de groeiende kwaliteit van de architectuur in deze regio zichtbaarheid geeft. Maar tegelijk houdt het Architectuurboek Vlaanderen deze architectuurproductie steeds tegen het licht van de wijzigende maatschappelijke, politieke en ruimtelijke ontwikkelingen. Architecturale kwaliteit wordt immers steeds mee bepaald door de wijze waarop een gebouw of een stedenbouwkundig project zich verhoudt tot zijn context.

Voor het Architectuurboek Vlaanderen N°14 nodigen we architecten, stedenbouwkundige ontwerpers, landschapsarchitecten, opdrachtgevers en anderen uit om projecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden. Ook deze editie zal een bloemlezing en een moment van reflectie zijn die de veelzijdigheid en de breedte van de architecturale productie weerspiegelt. In de veertiende editie willen we opnieuw bijzondere nadruk leggen op projecten die verschillende functies verbinden, die intelligent hergebruik thematiseren, en die architecturale concepten ontwikkelen om de verdichting en de verharding in Vlaanderen te benaderen. Daarnaast willen we aandacht besteden aan projecten die architectuur als discipline uitdagen en verbreden. Dit kunnen initiatieven zijn die buiten het traditionele bouwproces om bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit, samenwerkingsverbanden die de rol van de architect in de maatschappij herinterpreteren, projecten die de grenzen tussen architectuur en andere disciplines opzoeken, enz. 

De redactie van het Architectuurboek Vlaanderen N°14 bestaat uit: Isabelle Blancke, Sofie De Caigny, Michiel De Cleene, Petrus Kemme, Petra Pferdmenges, Eireen Schreurs, Bart Tritsmans en Maarten Van Den Driessche.

Praktisch
Het Architectuurboek Vlaanderen biedt plaats aan projecten uit Vlaanderen en Brussel en buitenlandse verwezenlijkingen van architecten uit Vlaanderen en Brussel. Maar ook niet-gebouwde projecten, artistieke werken en scenografieën komen in aanmerking.

Laad hier uw projecten op voor het Architectuurboek
* U logt in met uw bestaande account indien u of een collega bij een vorige editie reeds een project indiende. U kan uw paswoord opnieuw instellen indien nodig. Dient u voor het eerst een project in, dan kan u een nieuwe account aanmaken. Vervolgens kan u het inschrijvingsformulier en de projectfiches invullen, en een aantal plannen en foto’s opladen. Gelieve projecten op te laden die opgeleverd worden tussen mei 2017 en mei 2019. Tijdens de plaatsbezoeken moet de redactie zich een duidelijk beeld kunnen vormen van het project.

Deadline
Inzendingen moeten uiterlijk donderdag 7 maart 2019 opgeladen worden. Wij vragen geen papieren inzending. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij petrus.kemme@vai.be of telefonisch via +32 3 242 89 70. 

Elke inzending omvat per project:

  • een ingevulde projectfiche
  • een tekst van 150 woorden waarin u een algemene beschrijving van het project geeft
  • een tekst van 150 woorden waarin u de redactie attent maakt op de uitzonderlijke kwaliteiten van het project
  • een beperkte selectie van plannen: max. 1 inplanting, 3 plattegronden en 2 verticale sneden. Elk plan wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau, een aanduiding van de schaal, en een noordpijl (in pdf-formaat, max. 1 MB per bestand)
  • een selectie van 5 representatieve beelden. Elke foto wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau en de fotograaf (in .png .gif .jpg of .jpeg-formaat, max. 1 MB per bestand)
     

*Het VAi biedt op zijn website een gebouwendatabank aan. Dit is een online digitaal archief over hedendaagse architectuur in Vlaanderen. De gebouwendatabank bestaat uit een publiek en een niet-publiek deel. Wanneer u gegevens doorstuurt, verklaart u zich akkoord dat deze gegevens in het niet-publieke deel van de gebouwendatabank worden opgeslagen met de mogelijkheid dat het VAi deze gegevens in de toekomst gratis internationaal ontsluit via het publieke deel van de gebouwendatabank. Voor de duur dat de auteursrechten op de gegevens geldig zijn, blijven deze uiteraard uw eigendom. U geeft echter de toestemming aan het VAi deze gegevens gratis mee te delen aan het publiek. U staat borg voor de inhouden die u aanlevert en garandeert dat u bevoegd bent om de gegevens op te laden op het niet-publieke deel van de gebouwendatabank. U geeft met andere woorden de rechten in licentie waar u houder van bent en zeggenschap over heeft. U hebt op elk moment het recht deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners