Stad Gent stelt een ruimtelijke visie op hoogbouw op

De Stad Gent heeft een hoogbouwnota laten opmaken waarin een ruimtelijke visie op hoogbouw in de stad wordt weergegeven.  De nota - Advies Nota Hoog Bouwen - werd opgemaakt door  Bogdan & Van Broeck architects,  ASRO KULeuven en het stedenbouwkundig studiebureau BUUR.

De nota heeft als doelstelling een visie over hoogbouw in Gent te creëren binnen een uitgewerkte theoretische achtergrond, een aanzet te geven tot een breder politiek en maatschappelijk draagvlak voor hoogbouw, elementen aan te leveren die kunnen ingezet worden voor het voeden van het debat en de sensibilisering rond hoogbouw, en tenslotte kwaliteitscriteria en toetsingsinstrumenten naar het vergunninggevend beleid toe aan te leveren.

Meer info vindt u op de website van BUUR.

Architect: 

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners