Vacature / Doctoraatspositie bij BATir (ULB)

In het najaar van 2016 werd de leerstoel ADEB-VBA toegekend aan prof. Rika Devos (BATirAIA). In het kader van deze leerstoel wordt een 2-jarig onderzoeksproject opgestart met als werktitel “Samenwerking en uitwisseling tussen architecten, ingenieurs, aannemers en industrie in de bouwwereld in België (1870-2015): historische lessen en ontluikende samenwerkingsconcepten.”

Binnen dit project wordt een onderzoeksbeurs open verklaard voor een fulltime doctoraatsonderzoeker. De onderzoeker krijgt de kans om te postuleren voor een vervolgmandaat.

De onderzoeker zal ondergebracht worden in de onderzoeksgroep Architecture and Architectural Engineering, onderdeel van BATir (Building, Architecture and Town Planning), Université Libre de Bruxelles (campus Solbosch). Het doctoraatsonderzoek zal worden begeleid door prof. R. Devos (ULB) en prof. I. Bertels (VUB). Hij/zij zal deelnemen aan de activiteiten van de interuniversitaire onderzoeksgroep CHsB (Construction Histories Brussels, http://chsb.ulb.be/)

Sollicitatiedossiers indienen ten laatste op 30 juni 2017, 12u per e-mail aan Rika.Devos@ulb.ac.be.

Meer info hier en in het document in bijlage.

Trefwoorden: 

Corporate sponsors

Retail Estates

Project sponsors

Cultural partners