Vruchtbare ontmoeting tussen Duitse en Vlaamse architecten tijdens studiedag Encounters in Architecture

Naar aanleiding van de Vlaams week in Noordrijn-Westfalen organiseerde het Vlaams Architectuurinstituut op 22 maart de studiedag Encounters in Architecture. Een zeventigtal architecten, beleidsmakers en academici uit Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen wisselden in een goed gevuld programma ervaringen en expertises uit over het architectuurbeleid in beide regio's. 

Opvallende thema’s tijdens de inhoudelijke debatten waren het wedstrijdklimaat, het unieke Vlaamse concept van de Open Oproep, de slagkracht van de Vlaams bouwmeester en zijn collega’s op stadsniveau, en de verschillen en parallellen in de architectuurcultuur van beide gemeenschappen. 

In de slotspeeches werd al snel duidelijk dat de studiedag nog maar het begin is en als een voorbode kan worden beschouwd van een verregaande uitwisseling tussen architecten, universiteiten en beleidsmakers uit Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.

Lees meer over de studiedag Encounters in Architecture.

Lees meer over de Vlaamse week in Noordrijn-Westfalen.
 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners