Nieuws

Het Gentse stadsmuseum STAM is de winnaar van de Monumentenprijs 2011. De herbestemming en restauratie van het abdij- en kloosterpatrimonium van de Bijloke wordt geroemd als voorbeeld voor totaalprojecten.
"De master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning beoogt het vormen van academisch breed geschoolde stedenbouwkundigen en ruimtelijk planners met een gecombineerde deskundigheid op het vlak van project, ontwerp en planning, onderzoek, procesm
“Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond plaatst het culturele leven van Vlaanderen in Nederland op prominente wijze op de voorgrond;  bouwt een permanent forum – met landelijke reikwijdte – uit en biedt een podium voor de kenmerkende ontwikkelinge
Leuven overmorgen. Denk en doe mee!
De Stad Leuven en het Netwerk Duurzaam Leuven roepen iedereen op om mee na te denken hoe mobiliteit, huisvesting en voedselvoorziening in de toekomst in Leuven te organiseren. Gebruiken we vaker gemeenschappelijk vervoer?
Brussels collectief PUM of 'Projet Urbain Maalbeek verzogt sinds een paar maand een braakliggend terrein uit de Europawijk aan het Leopoldspark.
beeld uit de schatkamer van het NAi
Na een grootscheepse verbouwing heropent het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) op zaterdag 10 september met een nieuwe permanente tentoonstelling, omgedoopt tot ‘Schatkamer’. De ruimte van deze Schatkamer werd ontworpen door architectenbureau
De website van de Dag van de Architectuur is een feit! Vanaf nu kan u op www.dagvandearchitectuur.be het volledige programma bekijken.
A plus op zoek naar een eindredacteur Nederlands
Het architectuurtijdschrift A+ is op zoek naar een eindredacteur Nederlands voor een periode van 6 maanden.
Het Zwitsers tijdschrift WERK / Bauen+Wohnen wijdt een themanummer aan de stad G
Werk / Bauen+Wohnen - een Zwitsers tijdschrift - wijdt elk jaar het zomernummer aan een bepaalde stad,  dit jaar werd dit Gent - met onder meer bijdragen van Marc Dubois, Christophe Van Gerrewey en Paul Vermeulen. 
Op www.archined.nl bespreekt Gideon Boie de tentoonstelling Double or Nothing - 51N4E in Bozar, en staat hij stil bij de openingslezing van Vlaams Bouwmeester en 51N4E-architect Peter Swinnen en zijn o

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners