Nieuws

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) lanceert een oproep voor architecten met kennis van de ontwerpopgave van duurzame gebouwen en ervaring met de zoektocht naar nieuwe architecturale typologieën en hun gebruik in relatie tot h
Voor de verdere uitbouw van de archiefwerking is het Vlaams Architectuurinstituut op zoek naar een deeltijdse teamcoach voor het Architectuurarchief Vlaanderen.
Erfgoeddag, op zondag 22 april 2018, staat in het teken van ‘Kiezen’. FARO schrijft als organisator een wedstrijd uit om het campagnebeeld te vinden.
Vorige week stelde Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp zijn beleidsnota ‘2016-2020 Atypische stadsbouwmeester’ voor.
Het team van de Brusselse bouwmeester maître Architecte is op zoek naar een nieuwe collega. Stel je kandidaat voor 1 december 2017.
Het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) en het team van de Brusselse Bouwmeester gaan op zoek naar fotografen en videasten om een pool van drie kunstenaars samen te stellen.
Op 23 oktober 2017 besliste de Mechelse gemeenteraad om een stadsbrede Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit op te richten.
De curatoren van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) voor de edities 2018 en 2020, Floris Alkemade, Leo Van Broeck en Joachim Declerck, roepen innovatieve praktijken in de hele wereld op om deel te nemen aan The Missing Link:
Archipel vzw is een Vlaamse architectuurvereniging met als missie het ruimtelijke en architecturaal kwaliteitsbesef te verhogen om tot een betere leefomgeving te komen, door het streven naar een culturele inbedding van architectuur voor een heel d
Z33 fungeert als een uniek laboratorium en ontmoetingsplaats voor innovatie en experiment binnen de visuele kunsten (beeldende kunst, audiovisuele kunst, vormgeving en architectuur) en reflecteert over actuele maatschappelijke ontwikkelingen door

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Project partners

Cultural partners