Vlaams Architectuurinstituut

Het Vlaams Architectuurinstituut is een centrum voor hedendaagse architectuur. Het is ons streefdoel om het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur te verspreiden.

Gebouw: 

Internationale Kunstcampus deSingel

Straat: 

Jan van Rijswijcklaan

Nummer: 

155

Postnummer: 

2018

Stad: 

Antwerpen

Land: 

België

Telefoon: 

+ 32 3 242 89 70

Email 1: 

info@vai.be

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners