Over de laureaat

Foto: 

Paul Vermeulen is een praktiserende architect die schrijft en een criticus die bouwt. Die combinatie is een bewuste keuze die hij al bijna drie decennia trouw blijft. Hij neemt hiermee een unieke positie
in, zelfs in Europa. Vermeulen vertrekt vanuit een sterk persoonlijk engagement. Hij zoekt niet zozeer de polemiek op. Liever reflecteert hij over de architectuur, als autonome discipline maar ook
nadrukkelijk als een in de maatschappij ingebedde praktijk. 

In zijn werk – zowel het schrijven als het bouwen – etaleert Paul Vermeulen een zeldzame combinatie van scherpe observatie, analytische grondigheid en aandacht voor het ambacht. Daarbij put hij uit een breed referentiekader, waaronder zijn liefde voor de literatuur. Zijn architectuurkritiek wordt gevoed door een zeer precieze analyse van de tastbare realiteit die ons omringt, maar ook door de meer onzichtbare ideeën, verwachtingen en maatschappelijke denkbeelden. 

Paul Vermeulen publiceert zowel in vakbladen als in de publiekspers. Zijn kritieken hebben soms de vorm van een brief. Dat is geen toeval. Door hun direct karakter en hun heldere schrijfstijl maken zijn artikelen het architectuurdiscours ook voor een breed publiek toegankelijk. “Een naïef enthousiasme voor de straten en gebouwen van mijn geboortestad”, zo verklaarde hij ooit zelf zijn keuze voor de architectuur. Dit naïeve enthousiasme weet hij telkens weer op zijn lezers over te dragen. 

In Vlaanderen is de aandacht voor architectuur toegenomen. Alleen ligt het accent vaak op het spectaculaire, het nieuwe. Teksten die de lezer meenemen in de complexe overwegingen die aan gebouwen ten grondslag liggen, zijn eerder uitzondering dan regel. Paul Vermeulen heeft wel oog voor de longue durée van architectuur, ook als hij over de actualiteit schrijft. Omdat het architectuurdebat in Vlaanderen dringend nood heeft aan bevlogen en deskundige kritiek, wil de jury de stille, authentieke stem van Paul Vermeulen een breder forum geven en anderen Aanmoedigen om zijn voorbeeld te volgen.

Beknopte biografie

Paul Vermeulen (Brugge, 1962) studeerde af in 1985 als ingenieur-architect aan de KULeuven. Als wetenschappelijk medewerker bezocht hij Bangkok, Bandung en Algiers. Hij was assistent ontwerppraktijk (1991-1995 en 2000-2006) en docent architectuurkritiek (1994-2006) aan de KU Leuven, trad op als visiting critic in architectuurscholen in binnen-en buitenland en is momenteel docent aan de TU Delft. Hij werkt er aan de leerstoel ‘Building Typology’ en doceert voornamelijk aan het lab ‘hybride gebouwen’ – de masters thesis Studio. Hij is er verantwoordelijk voor de introductie en de impementatie van het thema ‘architecture als bottom-up urbanism’ .

Sinds 1986 publiceert hij over architectuur in kranten, boeken en tijdschriften. Van 1994 tot 2000 was hij redactielid van Archis. In 2007 verscheen het boek “Moderne Tijden” dat, naast teksten van Maarten Delbeke en Christophe Van Gerrewey, een keuze van zijn teksten bevat. http://www.vai.be/nl/publicatie/moderne-tijden.  Hij gaf lezingen voor stichtingen en scholen en nam deel aan jury’s in België en Nederland. In 2007 was hij voorzitter van de jury Vlaamse Cultuurprijs – Prijs voor Architectuur.

Sinds 1989 leidt hij met Henk De Smet De Smet Vermeulen architecten. Over hun werk tot 1996 verscheen het boek “Hernemingen, verdichtingen, economie”. Zij ontwierpen en bouwden het Pradopark te Kortrijk en de kantoren van de Vlaamse Milieumaatschappij te Aalst, dat als een modelproject voor stadsvernieuwing en duurzaam bouwen geldt en bekroond werd met de Belgian Building Award en de Prijs Bouwheer (2005). Zij kiezen bewust voor een breed werkveld, dat ook stadsontwerp en beleidsadviserende studies omvat, en zien elk architectuurproject als ‘stedenbouw van onderop’.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners