Press releases

Bij noAarchitecten verwordt een schijnbaar intuïtieve ontwerphouding na verloop van tijd tot een echte ontwerpstrategie. Het collectief positioneert zich als subtiele verzoener tussen opdrachtgever, gebouw, opgave en toekomstige gebruiker.

The roots of the Architectural Review Flanders No. 11 are in our daily life. The selected projects for 'Embedded Architectures' are ambitious, self-aware, have a strong presence and have been designed with the utmost care.

Het Architectuurboek Vlaanderen N°11 staat midden in het dagelijkse leven. De geselecteerde projecten voor ‘Architectuur middenin’ zijn ambitieus, zelfbewust, nadrukkelijk aanwezig en met uiterste zorg ontworpen. Toch worden ze nooit ijdel.

exposition du 14/6 au 12/7 - vernissage le 13/6 à 18u00 dans le cadre d'Asphalte - Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Place du Manège 1, Charleroi, + 32 71 31 12 12 - du mardi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 10h à 18h.

tentoonstelling van 14/6 tot en met 12/7 - vernissage op 13/6 om 18u00 - Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Place du Manège 1, Charleroi, + 32 71 31 12 12 - van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur en de eerste

Erfgoeddag CVAa - Foto Raphaël Verwilghen - Ontwerp campagnebeeld Griet Stellamans - (c) SABAM Belgium 2014

Wereldtentoonstellingen zijn bij uitstek momenten waarbij over de grenzen gekeken wordt.

RE:Work Brussel. Ruimte voor industrie, logistiek en groothandel in de stad, rond de vroegmarkt, Neder over Heembeek,

RE:Work toont het resultaat van een internationale masterclass waar 38 studenten uit Brussel, Barcelona, Manchester en Bordeaux aan meewerkten.
 

In the exhibition ‘Pasticcio – Continuity in European architecture’, the Flemish Architecture Institute and deSingel bring together a group of seven contemporary European architects who all work outside the mainstream.
De Universiteit Antwerpen faculteit Ontwerpwetenschappen en het Vlaams Architectuurinstituut bundelen opnieuw de krachten; onder de titel 'NL-VL RESET 2014' onderzoeken we hoe architecten in Nederland het vak van de architectuur herdenken tegen de ac
Met de tentoonstelling ‘Pasticcio - Continuïteit in de Europese architectuur' brengen het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel een groep van zeven hedendaagse Europese architecten samen die buiten de mainstream werken.

Pagina's

Corporate sponsors

Sponsors

Cultural partners